Måste cyklist stanna vid STOP?

Måste jag som cyklist stanna vid vägmärket STOP?

Ja, eftersom du som cyklist är fordonsförare. Det innebär att du är skyldig att stanna vid stopplinje eller, om stopplinje saknas, omedelbart innan du kör in på den korsande vägen.

Dessutom har du väjningsplikt mot alla fordon på denna.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning