Det är lika farligt att ramla från ett höghus som att krocka i hög hastighet utan bilbälte.

Bilbältet ska sitta nära kroppen, över bröstet och ner mot låren.