Traktorkort och förarbevis

Traktorkort behövs om du ska köra traktor a och motorredskap II. Förarbevis behövs för moped klass II, snöskoter och terränghjuling - men det är olika förarbevis.

Lär dig mer om traktorkort och förarbevis

Traktorkort
Traktorkort får utfärdas för den som

  • har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,
  • har körkortstillstånd och som genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.
    (3 kap 16 § Körkortslagen)

Traktor a med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. (2 kap 2 § Körkortslagen)

 

Köra A-traktor
För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.

Förarbevis
Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II.

Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter. Även äldre terrängskoterregistrerade fordon beskaffade som snöskotrar får köras på förarbeviset för snöskoter.

Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghjuling. Du får dock köra terränghjuling utan förarbevis om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före den 1 januari 2000.

Förarbevis får utfärdas för den som

  • fyllt 15 år för moped klass II
  • fyllt 16 år för snöskoter eller terränghjuling, och godkänts vid ett förarprov

Förarprovet består av ett kunskapsprov som får avläggas efter genomgången utbildning för fordonsslaget. (3 kap 19 –20 §§ Körkortslagen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.