Cyklar

Elcyklar

Antalet elcyklar ökar snabbt på marknaden – såväl i Sverige som i andra länder. Elcykeln gör det möjligt att cykla mer och längre samt skapar möjligheten för fler att cykla som annars kanske skulle avstå, t ex äldre och andra grupper med nedsatt fysisk kapacitet

Cyklar med elassistans är utrustade med en elmotor som vanligtvis aktiveras när man börjar trampa. Motorn är alltså en hjälpmotor, den aktiveras av tryck mot pedalerna, men bara upp till max 25 km/tim, sedan stängs motorn av automatiskt. Elmotorn kommer inte att göra hela jobbet, man måste trampa själv också, slutar man att trampa slår motorn ifrån. Man kan också stänga av elassistansen helt och hållet för att enbart trampa själv. På vissa modeller går det även att välja om man vill ha mycket eller lite hjälp från elmotorn genom att ställa in hjälpeffekten. Motorns totala effekt är begränsad till max 250 W. Batteriet, som laddas i ett vanligt eluttag, sitter på pakethållaren, ramen eller sadelstolpen. En elcykel väger vanligtvis mellan fem och sju kilo mer än motsvarande cykel utan elassistans.

Vad säger lagen?

En cykel med tramp- eller vevanordning och elassistans räknas som cykel om den är konstruerad på följande sätt:

  • Elmotorn kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att göra det lättare att trampa i uppförsbackar eller i stark motvind.
  • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/tim
  • Motorns effekt får vara högst 250 watt.

Ett elfordon utan trampor, men som går i max 20 km/tim, max 250 watt eller självbalanserande (sk segway) räknas också som en cykel. Det innebär att även en hoverboard räknas som en cykel.
Elfordon avsedda för funktionshindrade, som går i max 20 km/tim, räknas också som cyklar.

Elcyklar klassas som cyklar och ska således framföras på cykelbanan. Trehjuliga elcyklar (oftast lastcyklar/lådcyklar) får köras på körbanan även om det finns cykelbana p g a dess bredd. För övrigt gäller samma trafikbestämmelser för elcyklar som för vanliga cyklar (cykelhjälm, broms, signalanordning, belysning, reflexer, skjutsning). 
Läs mer om cyklar.

Olika typer av elcyklar

Elcyklar finns i nästan lika många former som cyklar utan motorassistans: trehjuliga, hopfällbara, touringcyklar, citycyklar, låd- och lastcyklar m.m. Elmotorn sitter monterad i fram- eller baknav eller vid vevpartiet och batteripaketet sitter monterat på ramen eller under pakethållaren. 

Det finns även ombyggnadssatser att köpa som gör det möjligt att konvertera en vanlig cykel till en cykel med elassistans. För att klara av ett sådant montage bör man vara tekniskt händig och noga ha läst igenom monteringsanvisningen före köp för att förvissa sig om man klarar av monteringen. Tilläggas bör att det är tveksamt om detta rekommenderas eftersom en vanlig cykel inte från början är konstruerad för att klara eldrift, det kan t ex påverka cykelns stabilitet och köregenskaper på ett negativt sätt.

Godkännanden

Elcyklar måste fylla standardkrav enligt standard EN 15194 (CEN, 2009). Denna standard avser specifika säkerhetskrav och testmetoder för elcyklar och dess komponenter, och gäller i Sverige. De här kraven avser självcertifiering, d v s att leverantörer testar och märker cyklar själva. Det finns inga krav på extern testprocess.

Säkerhet/Särskilda risker

Det finns ingen separat olycksstatistik för elcyklar i Sverige, men det verkar som att olyckstalen än så länge är relativt låga. Andelen elcyklar ökar men är fortfarande låg jämfört med vanliga cyklar. Elcykling kan vara förenat med speciella risker. Elcyklar ser ofta ut som vanliga cyklar men kan framföras i högre hastighet och accelerationen sker också snabbare än på en vanlig cykel. Detta kan medföra en ökad olycks- och skaderisk för både elcyklisten själv men även för cyklisternas medtrafikanter, eftersom det är lätt att hastigheten missbedöms av bilister, andra cyklister och gående. 

Även elcykelns vikt och tyngdpunkt är påverkande faktorer för olycksrisken. En elcykel väger mer än en vanlig cykel och eftersom den ofta körs i högre hastigheter är det ännu viktigare att cykeln är välbyggd och har bra bromsar. En tyngre cykel ger längre stoppsträcka, större krockvåld för andra trafikanter och för cyklisten själv om man får cykeln över sig. Elcyklar som har batteriet placerat högt upp vid pakethållaren får en högre tyngdpunkt, vilket kan göra att cykeln får sämre köregenskaper. Cykeln kan upplevas som tung och svårmanövrerade, speciellt om motorn samtidigt sitter i bakhjulet. Detta kan leda till att det är svårt att hålla balansen på elcykel jämfört med vanlig cykel, särskilt i en invänjningsfas.

Att konvertera en vanlig cykel till eldrift kan också påverka cykelns köregenskaper eftersom den inte är gjord för eldrift. Cykeln kan då kännas obalanserad och svårare att styra. 

Elcykeln är dyrare i genomsnitt än vanliga cyklar. Billigare elcyklar är troligtvis inte byggda med samma standard som dyrare elcyklar vilket kan påverkar kvalitet på elcykeln.

På marknaden finns idag elcyklar med högre effekt (upp till 1000 watt), dessa är sedan 2016 klassade som moped klass II, med krav på förarbevis, 15-årsgräns och hjälmkrav.

Enligt rapporten ”Trafiksäkerhetsaspekter av ökad användning av elcyklar i Sverige” (Trivector, 2014) tros antalet olyckor och även antalet olyckor med allvarliga konsekvenser, öka på grund av ökad elcykelanvändning i Sverige. Detta dels på grund av att elcyklar blir vanligare, håller högre hastigheter och att fler äldre cyklister väljer elcykel. Man kan även anta att kollisioner mellan elcyklister och cyklister respektive fotgängare blir vanligare och att skadorna blir allvarligare eftersom elcyklar oftast håller en högre hastighet jämfört med vanliga cyklister och gående. Det kan lätt bli missuppfattningar mellan trafikanter p g a felbedömning av elcyklisternas hastighet och snabba acceleration. Man tror att den vanligaste orsaken till allvarlig skada för elcyklister kommer vara singelolycka, liksom vid vanlig cykling, eftersom dessa olyckor idag är så dominerande.

Tänk på:

Var uppmärksam i korsningar med bilar, sök ögonkontakt och ha hög bromsberedskap.
Håll ordentligt avstånd till andra cyklister vid omkörningar och var försiktig vid möten. 
Var uppmärksam på fotgängare på gång- och cykelbanor som kan missbedöma din hastighet. 
Använd hjälm.