Elcyklar

Antalet elcyklar ökar snabbt på marknaden. Elmotorn gör att cykeln blir ett alternativ även på lite längre sträckor och för grupper som annars skulle avstå från cykling, till exempel äldre och personer med nedsatt fysisk kapacitet. Elcykeln ställer högre krav på bromsarna än en vanlig cykel, eftersom den är tyngre och ofta körs i högre hastighet. Därför är det viktigt att du väljer bromsar med omsorg och underhåller dem väl.

Hur du väljer och använder en elcykel

Cyklar med elassistans är utrustade med en elmotor som vanligtvis aktiveras när man börjar trampa. Motorn är alltså en hjälpmotor som aktiveras av tryck mot pedalerna, men bara upp till max 25 km/tim, sedan stängs motorn av automatiskt. Elcykelns vikt och tyngdpunkt påverkar olycks- och skaderisken. En elcykel väger mer än en vanlig cykel och eftersom den också kan köras i högre hastigheter är det mycket viktigt att cykeln är välbyggd och har bra bromsar. En tyngre cykel ger längre stoppsträcka och större krockvåld för andra trafikanter och för cyklisten själv om man får cykeln över sig. En tung cykel är också svårare att manövrera, speciellt om motorn sitter i bakhjulet. Särskilt i en invänjningsfas är det svårare att hålla balansen på en elcykel än på en vanlig cykel. Elcyklar som har batteriet placerat högt upp vid pakethållaren får en högre tyngdpunkt, vilket gör att cykeln får sämre köregenskaper. Billigare elcyklar är troligtvis inte byggda med samma standard som dyrare elcyklar vilket kan påverkar kvalitén på elcykeln.

 

Olika typer av elcyklar

Elcyklar finns i nästan lika många former som cyklar utan motorassistans: trehjuliga, hopfällbara, touringcyklar, citycyklar, låd- och lastcyklar m.m. Det finns också modeller som ser ut som elcyklar, men som har starkare motoreffekt och därför klassas som mopeder. För dem gäller andra regler, se tabellen nedan. Som konsument behöver du vara uppmärksam så att du verkligen köper en elcykel och inte en moped. Det gäller i synnerhet om du importerar, bygger egen, eller köper en begagnad elcykel. Du som vill köpa en motoriserad cykel, eller snabb-elcykel behöver försäkra dig om att den är typgodkänd.

Ett elfordon utan trampor som går i max 20 km/tim och har en maximal motoreffekt på 250 watt eller är självbalanserande, exempelvis segway och hoverboard, räknas också som en cykel. Elfordon avsedda för personer med funktionsnedsättning, som går i max 20 km/tim, räknas också som cyklar.  

 

Finns det olagliga modeller?

För att få köra en elcykel på allmän väg ska den uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv och vara CE-märkt. Sedan 2018 finns en europeisk standard EN 15194:2017 för elassisterade cyklar, som utöver dessa krav också ställer vissa krav på tillverkaren. Cykeln ska bland annat ha en tillräckligt stark ram, motorn får inte störa ut annan elektronik och cykeln ska inte kunna starta av sig själv, till exempel vid ett trafikljus.  

 

Ombyggnadskit och trimsatser

På marknaden säljs trimsatser som gör att elmotorn kan ge kraft i hastigheter över 25 km/tim och ombyggnadskit för den som vill koppla en elmotor till sin vanliga cykel. Att köra en trimmad elcykel på allmän väg är direkt olagligt, men även monteringssatser är förenade med säkerhetsrisker.

Att konvertera sin vanliga cykel till en elcykel kan kännas lockande eftersom det är betydligt billigare än att köpa en ny elcykel, men det är tveksamt om det är att rekommendera. En vanlig cykel är inte byggd för att klara eldrift och elmotorn kan till exempel påverka cykelns stabilitet och köregenskaper på ett negativt sätt. Cykeln kan kännas obalanserad och svårstyrd. Tänk också på att högre hastigheter ställer högre krav på bromsar och däck och att din cykel kommer utsättas för större slitage. Om du ändå köper en ombyggnadssats bör du förvissa dig om att den är CE-märkt och uppfyller kraven i EU-standarden EN 15194:2017, samt att du har tillräckliga tekniska kunskaper för att montera motorn korrekt. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant före köp. Kontrollera så att motorns effekt inte överstiger 250 watt eller har en högre hastighet än 25 km/tim. Det finns flera starkare modeller på marknaden, men de uppfyller då inte kraven på vad som är en elcykel. Troligtvis skulle din ombyggda cykel då istället klassas som en moped klass I eller II och med det följer krav på körkort eller förarbevis, trafikförsäkring med mera. 

Trimning innebär att hastighetsspärren kopplas bort. Hastighetsmätaren visar att du kör 25 km/tim, men i verkligheten går det fortare. Trimning är olagligt och förenat med säkerhetsrisker. Högre hastigheter leder till ökat slitage och ställer högre krav på ram, däck och bromsar. Dessutom är inte cykelbanor anpassade för högre hastigheter. Andra trafikanter inser inte hur snabbt du kör när de ser dig på håll, utan förväntar sig att du håller samma hastighet som en cyklist. När du trimmar din cykel innebär det också att tillverkningsgarantin och försäkringen kan bli ogiltig. En trimmad elcykel klassas inte som en elcykel. Troligtvis klassas den istället som en moped klass I eller II och med det följer krav på körkort eller förarbevis, trafikförsäkring, hjälm med mera. Köper du en begagnad elcykel kan det vara bra att kontrollera så att den inte är trimmad.  

 

Elcyklar för barn?

Det finns elcyklar på den svenska marknaden som vänder sig till barn och unga. Tänk på att en elcykel är tyngre och svårare för ett barn att manövrera. Det kan också vara svårt för barnet att hantera elcykelns högre hastighet och kraftigare acceleration. På internet säljs barnmodeller från utlandet som kan gå i högre hastigheter än 25 km/tim och som har en motoreffekt över 250 watt. De modellerna är troligtvis inte typgodkända i Sverige och skulle, om de var det, klassas som moped klass I eller II (se tabellen ovan), alltså olagliga att användas av barn under 15 år.  

 

Några tips vid köp av elcykel:

  • Lär känna din cykel och öva på att starta och bromsa några gånger innan du ger dig ut i trafik. Särskilt om du inte brukar cykla.
  • Många olyckor sker vid på- och avstigning. Köp gärna en cykel med lågt insteg och ha sadeln lågt, så att du når marken med båda fötterna när du sitter på sadeln.
  • Var uppmärksam i korsningar och cirkulationsplatser med bilar. Sök ögonkontakt och ha hög bromsberedskap.
  • Tänk på att du inte syns i bussars och lastbilars döda vinkel, när ni står bredvid varandra och motorfordonet ska göra en högersväng.
  • Håll ordentligt avstånd till andra cyklister vid omkörning och var försiktig vid möten. 
  • Var uppmärksam på gående som kan missbedöma din hastighet. 
  • Använd hjälm. 
  • Be om intyg på att elcykeln du köper är CE-märkt och tillverkad enligt EU-standarden EN 15194:2017.
  • Elcykeln är ett motorfordon och omfattas till skillnad från vanliga cyklar inte av allemansrätten. Det innebär att du inte får köra elcykel i naturen på stigar, leder och i terräng utan lov från markägaren.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Jag funderar på att bygga om min cykel till en elcykel. Vad ska jag tänka på?

Vad gäller för möte mellan cyklist och gående på en kombinerad gång- och cykelväg?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.