Konsumentupplysning

Elcyklar

Antalet elcyklar ökar snabbt på marknaden – såväl i Sverige som i andra länder. Elmotorn gör att cykeln blir ett alternativ även på lite längre sträckor och för grupper som annars skulle avstå, till exempel äldre och personer med nedsatt fysisk kapacitet.


Cyklar med elassistans är utrustade med en elmotor som vanligtvis aktiveras när man börjar trampa. Motorn är alltså en hjälpmotor som aktiveras av tryck mot pedalerna, men bara upp till max 25 km/tim, sedan stängs motorn av automatiskt.

Olika typer av elcyklar
Elcyklar finns i nästan lika många former som cyklar utan motorassistans: trehjuliga, hopfällbara, touringcyklar, citycyklar, låd- och lastcyklar m.m. Det finns också modeller som ser ut som elcyklar, men som har starkare motoreffekt och därför klassas som mopeder. För dem gäller andra regler. Som konsument behöver du vara uppmärksam, så att du verkligen köper en elcykel och inte en moped. Det gäller i synnerhet om du importerar, bygger egen, eller köper en begagnad elcykel. Du som vill köpa en motoriserad cykel, eller snabb-elcykel behöver försäkra dig om att den är typgodkänd.

 

 

Ett elfordon utan trampor som går i max 20 km/tim och har en maximal motoreffekt på 250 watt eller är självbalanserande (sk segway) räknas också som en cykel. Det innebär att även en hoverboard klassas som cykel. Elfordon avsedda för personer med funktionsnedsättning, som går i max 20 km/tim, räknas också som cyklar.

 

Finns olagliga modeller?

För att få köra en elcykel på allmän väg ska den uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv och vara CE-märkt. Sedan 2018 finns en europeisk standard EN 15194:2017 för elcyklar som utöver dessa krav också ställer vissa krav på tillverkaren. Cykeln ska bland annat ha en tillräckligt stark ram, motorn får inte störa ut annan elektronik och cykeln ska inte kunna starta av sig själv, till exempel vid ett trafikljus.

 

Elcyklar för barn?

Det finns ett fåtal modeller på den svenska marknaden som vänder sig till barn och unga. Tänk på att en elcykel är tyngre och svårare för ett barn att manövrera. Det kan också vara svårt för barnet att hantera elcykelns högre hastighet och kraftigare acceleration.

På internet säljs barnmodeller från utlandet som kan gå i högre hastigheter än 25 km/tim och som har en motoreffekt över 250 watt. De modellerna är troligtvis inte typgodkända i Sverige och skulle om de var det klassas som moped klass I eller II (se tabell ovan), alltså olagliga att användas av barn under 15 år.

 

Tänk på att:

  • Lär känna din cykel och öva på att starta och bromsa några gånger innan du ger dig ut i trafik. Särskilt om du inte brukar cykla.
  • Många olyckor sker vid på- och avstigning. Köp gärna en cykel med lågt insteg och ha sadeln lågt, så att du når marken med båda fötterna när du sitter på sadeln.
  • Var uppmärksam i korsningar och rondeller med bilar, särskilt om du kommer från vänster. Sök ögonkontakt och ha hög bromsberedskap.
  • Håll ordentligt avstånd till andra cyklister vid omkörning och var försiktig vid möten. 
  • Var uppmärksam på gående som kan missbedöma din hastighet. 
  • Använd hjälm. 
  • Be om intyg på att cykeln du köper är CE-märkt och tillverkad enligt EU-standarden EN 15194:2017.
  • Eftersom elcykeln är ett fordon med motor omfattas den, till skillnad från vanliga cyklar, inte av allemansrätten. Det innebär att du inte får köra elcykel i naturen på stigar, leder och i terräng utan lov från markägaren. Läs mer hos Naturvårdsverket.

Relaterade sidor

Cykelhjälmar

Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en måttlig stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är ett billigt och enkelt sätt att göra din cykeltur säkrare.

Säkra bromsar

Elcykeln ställer högre krav på bromsar än en vanlig cykel, eftersom den är tyngre och ofta körs i högre hastighet. Därför är det viktigt att du väljer bromsar med omso...

Monterings- och trimsatser

På marknaden säljs både trimsatser som gör att elmotorn kan ge kraft i hastigheter över 25 km/tim och monteringssatser för den som vill koppla en elmotor till sin vanl...

Olycksrisk och säkerhet

Elcykling är förenat med särskilda risker. Elcyklar ser ofta ut som vanliga cyklar men kan framföras i högre hastighet och accelererar snabbare än en vanlig cykel. Det...

Cyklar

Cykeln är ett hälsosamt och miljövänligt transportmedel. Att cykla är även praktiskt i tätorter där man ofta kommer fram både fortare och lättare med cykel än med bil....

Motoriserad cykel

Den här typen av moped klass II är inte en cykel även om den kan se ut som en. Den kan vara med eller utan trampor och har en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 ...

Snabbelcykel

Snabbelcykeln ser ut som en cykel, men får inte köras på cykelbanor och en vanlig cykelhjälm räcker inte. Fordonet klassas nämligen som moped klass I.