Taxiförarlegitimation

Taxitrafik är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer. För att kunna ta taxiförarlegitimation ställs det medicinska krav och krav på yrkeskunnande, laglydnad samt godkänt körprov.

Vilka grundkrav gäller för att få taxiförarlegitimation?

  • Ha fyllt 21 år
  • Sedan minst två år har körkort med behörigheten B eller har körkort med behörigheten D
  • Uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter
  • Bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskunnande och laglydnad har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.

 

Vad får man köra med taxiförarlegitimation?

Du får med taxiförarlegitimation köra taxi som motsvarar den övriga behörighet du innehar. Vad behöver jag känna till innan utbildningen? Du bör känna till att utbildningen består av både av skriftliga prov och körprov. Du bör även känna till de medicinska kraven samt känna till vad som gäller med kraven yrkeskunnande, laglydnad samt godkänt körprov.

Marknadsöversikter

Frågor och Svar

Måste man som passagerare i bil alltid använda bilbältet?

Var läser jag om vad som gäller när rullstorsburna ska åka taxi i liten buss?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.