Varför cykelhjälmslag bara för barn?

Varför gäller den nya lagen bara personer under 15 år? Vilka har ansvar för kampanjer och dylikt angående cykelhjälmsanvändning? Finns det några beräkningar på hur mycket pengar sjukvården skulle spara om antalet skallskador minskade tack vare ökad cykelhjälmsanvändning?

NTF anser att en cykelhjälmslag ska omfatta alla.

Trafikverket är ansvarig myndighet för trafiksäkerheten och ansvarar således också för information inom området.

Det är svårt att göra korrekta beräkningar eftersom statistiken är så osäker. Alla cykelolyckor rapporteras inte in som trafikolycka och hamnar därför utan den officiella statistiken. Årligen skadas mer än 2000 cyklister så svårt att de uppsöker sjukvård. Det finns cykelhjälmslag i ett tiotal andra länder och där har man sett en klar minskning i antalet olyckor. Till exempel i Australien där antalet döda cyklister halverades – i delstaten Victoria minskade antalet skallskadade cyklister med 70 procent.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning