Gemensam gång- och cykelbana

Var bör gående gå och cyklister cykla på en gemensam gång- och cykelbana?

Sedan 2018 är det reglerat att gångtrafikanten på en gemensam gång- och cykelbana ska hålla till vänster om det är möjligt. 
Gående som använder vägrenen eller körbanan ska om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen.

Cyklister och mopedförare ska hålla till höger i färdriktningen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning