Checklista vid köp av elrullstol och elskoter

En elrullstol eller elskoter är ett bra hjälpmedel för den som inte kan gå själv. Du kan lättare ta dig ut på egen hand, och bli mer aktiv och delaktig i samhället. Många användare får sin elrullstol eller elskoter förskriven som ett hjälpmedel. En del köper den istället privat. De här köpråden vänder sig till dig som planerar att köpa en elrullstol eller elskoter på den privata marknaden.

Elrullstol och elskoter i trafiken

Den som får sin elrullstol eller elskoter förskriven av vården får hjälp av en arbetsterapeut eller fysioterapeut. De bedömer körförmågan, och säkerställer att fordonet lever upp till vissa kvalitetskrav och de hjälper till att pröva ut en lämplig modell. Från dem får du också körträning och trafikinformation. För den som istället köper en elrullstol eller elskoter på egen hand, finns en mängd olika varianter att välja bland. En del av dem går så fort att de inte klassas som cykel, utan som moped, och då gäller helt andra regler. Som konsument gäller det att vara uppmärksam, för tyvärr informerar inte alltid återförsäljaren om det.

Några råd till dig som planerar att köpa en elrullstol eller elskoter på egen hand:

1. Standard och CE-märkning
Kontrollera att elrullstolen eller elskotern är CE-märkt och testad enligt den europeiska standarden EN12184:2009 eller EN12184:2014. Modeller som är testade enligt standard har en maxhastighet på högst 15 km/timme.

2. Full utrustning
Kontrollera att fordonet har signalhorn eller ringklocka, bra bromsar, framlykta med vitt eller gult ljus, baklykta med rött ljus, samt reflexer – vit framåt, röd bakåt och vit eller orangegul åt sidorna.

3. Service och reparationer
Erbjuder återförsäljaren service och reparationer? Kan de komma hem till dig för att fixa mindre reparationer? Går det att teckna ett serviceavtal? En elrullstol eller elskoter behöver servas åtminstone en gång om året, för att hålla bromsar och andra viktiga delar i gott skick.

4. Be om körträning och trafiksäkerhetsinformation
Det är viktigt att du tränar på att köra innan du ger dig ut i trafik. Börja träna på en plats med fria ytor och där det inte finns andra trafikanter. Som ett komplement till körträningen och trafikinformationen från återförsäljaren kan du även gå NTF:s webbutbildning.

5. Anpassad för buss och hissar

En del elrullstolar och elskotrar är inte dimensionerade för att åka buss eller hiss med. Det gäller särskilt trehjuliga elskotrar. Undersök därför före köpet om du får ta med modellen på bussen och om den får plats i hissen. 

6. Se över ditt försäkringsskydd

Beroende på vilken modell du köper kan du behöva uppgradera din hemförsäkring, eller köpa till specialförsäkringar. Undersök vad som gäller med ditt försäkringsbolag. 

Marknadsöversikter

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_dynImageGrid_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\dynImageGrid.cshtml:line 133
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Frågor och Svar

Jag använder elrullstol för att förflytta mig. Jag kör försiktigt, inte fortare än gångfart. Får jag då precis som den som går till fots ta ett glas vin på krogen och ta mig hem själv?

Mitt barnbarn vill gärna sitta i mitt knä och åka med när jag kör elskoter, men jag känner mig osäker på om det är så bra. Vilka regler gäller egentligen?

Hur mycket får jag lasta på min elskoter?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.