Särskild hänsyn

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Grundregeln säger att vi ska vara så omsorgsfulla och varsamma som omständigheterna kräver för att trafikolyckor inte ska inträffa. Trafikanter ska också visa särskild hänsyn gentemot barn, gamla och funktionshindrade.

En trafikant på väg ska också visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. (2 kap 1§ TrF)

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning