Säker buss

Säkra transporter

Jag retar mig på att olyckor där personer fastnar i dörren på bussar och spårvagnar alltid mynnar ut i diskussion om tekniska detaljer. Det är endast föraren som har ansvaret för vad som händer i o...

Måste man använda bälte om man åker buss?

Vem ansvarar för att passagerarna använder bälte?

Varför är det viktigt att alla använder bälte i buss?

Vilka bussar måste ha bälten?

Jag har sett att polisen ibland gör bälteskontroller i vanliga bilar. Kommer de att göra det även i bussar?

Hur ska informationen om bältesanvändningen i buss gå till?

Finns det några skyldigheter för kommunen angående barnens säkerhet till skolan?

Vad finns det för regler för barn som ska färdas i buss?

Hur kan jag åka säkert med en 2-åring i buss på landsväg?

Jag undrar hur en 3-4 åring sitter säkrast i en buss på landsväg?

Vilka lagar gäller för små barn som åker tåg och buss i Sverige?

Vem är ansvarig för att passagerare i en buss använder bälte?

Hur är reglerna för skolskjuts? Vår son som ska börja första klass har ca 2 km till närmasta skola.

Vad finns det för regler för barn som ska färdas i buss?