Mopeder

Motoriserad cykel är en moped klass II


 

Från 1 januari 2016 tillåts en ny typ av moped klass II. Den ska ha trampor och en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 watt. Motorn får endast ge ett krafttillskott upp till och med 25 km/h. Det räcker med cykelhjälm för att få köra just den här typen av fordon.

Den här typen av moped är inte en cykel även om den kan se ut som en! Du får dock framföra den likt övriga moped klass II på cykelbanor (om inte tilläggstavla anger annat).

För mer information om var du får framföra din moped klass II:
NTF Konsument Lagar och regler för mopeder.

Fakta
Den nya mopedtypen har inneburit att definitionerna för moped klass II och för cykel har ändrats. Från den 1 januari 2016 finns det därför två varianter av moped klass II.
En moped klass II har en effekt upp till 1 000 watt

 • och är konstruerad för en högsta hastighet till 25 kilometer i timmen
 • eller har trampor och motorn ger krafttillskott upp till 25 kilometer i timmen

Den nya EU-förordningen gör det möjligt att typgodkänna ett fordon som är en motordriven eller motoriserad cykel, med en motoreffekt av högst 1 kilowatt (1000 watt) och som är konstruerad med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen. Fordonet får drivas av antingen en elmotor eller en förbränningsmotor. 

I nuvarande förordning om vägdefinitioner får en el-cykel inte ha en starkare motor än 250 watt. Den här nya fordonstypen har en starkare motor och liknar därför mer en motoriserad cykel. 

För att få köra det nya fordonet måste du, som för andra mopeder klass II, ha fyllt 15 år och ha körkort eller förarbevis för moped. 

Den nya typen av motordriven eller motoriserad cykel väger vanligtvis mellan 25 och 30 kilo, medan den moped som traditionellt brukar klassas som moped klass II väger cirka 70–80 kilo. Därför ställs det inte samma krav på huvudskydd. Vid framförande av den tyngre varianten av moped klass II behöver du ha en skyddshjälm för moped eller motorcykel. För den nya varianten av moped klass II ska föraren använda cykelhjälm. Motiveringen är att en skyddshjälm för moped eller motorcykel skulle bli för tung i förhållande till det nya lättare fordonet. 

Sammanfattande lagkrav

 • Använd hjälm (det räcker med cykelhjälm)
 • Innehar förarbevis eller körkort, alternativt vara 15 år fyllda före 1 oktober 2009
 • Tecknat en trafikförsäkring
 • Är minst 15 år
 • Följer de lagar och regler som tillämpas vid framförande av moped klass II


Försäljning och efterfrågan på den svenska marknaden
Tillgång hos handlarna och efterfrågan hos kunderna i Sverige är i dagsläget (juni, 2016) lågt. Vid NTF:s undersökning så hittas ingen fysisk butik som säljer eller kan visa upp den nya motoriserade cykeln. Däremot kan man på internet hitta handlare som säljer och tillhandahåller produkten inom EU.

Trafiksäkerhet och särskilda risker
Svenska folket cyklar ofta och gärna. Undersökningar visar dessutom att många vill cykla mera än vad de gör i dag. Den motoriserade cykeln kan tilltala en viss målgrupp som inte cyklar idag, men som med extra hjälp av motorn skulle kunna tänka sig att t.ex. cykelpendla till jobbet. Fordonet kan också ge dem som kanske inte har ork och kraft kvar att framföra en cykel att fortsatt kunna ta sig runt på ett bekvämt sätt. För närvarande pågår, i många delar av landet, arbete för att öka rörligheten för de oskyddade trafikanterna, både för en ökad hälsa och för att bilanvändningen ska minska.

Risken för dödsfall per kilometer då man cyklar är ca 5 gånger så hög som när man åker bil. Tittar man på samma siffror för mopedister och MC så är risken för dödsfall per kilometer 40 gånger så hög jämfört med bil. Två tredjedelar av de omkomna cyklisterna dödas i tätort och en tredjedel utanför tätort. Detta är något att fundera över när man ger sig ut som oskyddad trafikant. Det gäller att visa hänsyn, vara tydlig med sina intentioner och att följa de regler och lagar som finns.

Osäkerhet i samspelet mellan oskyddade trafikanter och bilister kan lätt leda till konflikter och olyckor. Skallskador är allvarligast och drabbar framför allt de cyklister som inte använder hjälm. Hjälmen halverar risken för dödliga eller allvarliga skador. En nödvändig förutsättning för en säker trafik är därför att hjälm används.

Tänk på

 • Det här är en ny typ av fordon som vi inte är vana vid att se i trafiken. Det kommer säker att dröja en tid innan den blir vanlig ute i trafik.
 • Du som skaffar en måste tänka på, att för andra trafikanter ser det ut som du kommer på en cykel. Du hörs inte eftersom cykeln är eldriven och din hastighet är ofta betydligt högre än vardagscyklisters. Det gäller i korsningar där andra ska anpassa sin hastighet eller lämna företräde och det gäller på cykelvägar där du ska umgås med fotgängare och vanliga cyklister. Speciellt viktigt är det att tänka på barn som leker och inte har uppmärksamheten på dig och på gamla som inte reagerar så snabbt.
 • Precis som med alla andra fordon finns det för- och nackdelar. Fördelen med den nya cykeln är att man tar sig fram snabbt, smidigt och miljövänligt och man kan själv bestämma hur mycket man vill anstränga sig. Nackdelen är att olycks- och skaderisken är hög, troligtvis högre än för vanlig moped som redan den är betydligt högre än för andra fordon.
 • Med tanke på hastigheten och ljudnivån kan man anta att det kommer att inträffa flera kollisioner med fotgängare på cykelbanor och på övergångsställen och flera singelolyckor där man inte hinner väja för stenar, potthål och kanter. Det kommer troligtvis också att bli fler kollisioner med bilar eftersom bilister kommer att felbedöma den motoriserade cykelns hastighet.
 • På den nya cykeln måste du ha cykelhjälm. På vanlig moped som går lika fort krävs mopedhjälm som skyddar mycket bättre än cykelhjälm. Eftersom det går ganska fort så är det viktigt att du har en bra hjälm som sitter stadigt på huvudet. Ditt huvud är värt att kosta på lite extra! Numera finns cykelhjälmar med s.k. MIPS-teknologi. De har ett extra skal inuti som ”äter upp” en del av de rotationskrafter som hjälmen och huvudet utsätts för vid sneda islag.L
 • En bra hjälm ska sitta stadigt, täcka panna, bakhuvud och hjässa. Den ska också ha god ventilation, vilket medför bekvämlig användning. Här hittar du en marknadsöversikt över cykelhjälmar och köpråd.
 • …och kom ihåg, för cykel finns det ingen specifik promillegräns för alkohol angiven i lagen, men för den motoriserade cykeln gäller 0,2 promille, körkortsåterkallelse och risk för fängelse precis som för andra motorfordon.