Mopeder

Motoriserad cykel

Den här typen av moped klass II är inte en cykel även om den kan se ut som en. Den kan vara med eller utan trampor och har en hjälpmotor med en högsta effekt på 1 000 watt. En modell på marknaden är exempelvis Rawbike. Motorn får endast ge ett krafttillskott upp till 25 km/tim. Du får dock framföra den likt övriga moped klass II på cykelbanor (om inte tilläggstavla anger annat).

Fordonet får drivas av antingen en elmotor eller en förbränningsmotor. För att få köra en motoriserad cykel måste du, som för andra mopeder klass II, ha fyllt 15 år och ha körkort eller förarbevis för moped. En motoriserad cykel väger vanligtvis mellan 25 och 30 kilo, medan den moped som traditionellt brukar klassas som moped klass II väger cirka 70–80 kilo. Därför ställs det inte samma krav på huvudskydd, utan det räcker med en cykelhjälm. Du behöver ha en trafikförsäkring och i övrigt följa de lagkrav som gäller för moped klass II. Klicka här för mer information om var du får framföra din moped klass II:
NTF Konsument Lagar och regler för mopeder.

Motoriserade cyklar är relativt ovanliga i Sverige än så länge, men kan bli vanligare i takt med att elcyklandet ökar och fler modeller kommer ut på den svenska marknaden.

 

Säkerhet

Snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar medför ett ökat säkerhetsproblem jämfört med vanliga elcyklar och cyklar. Högre hastigheter och kraftigare acceleration leder till allvarligare skador vid olyckor. Med tanke på hastigheten och ljudnivån kan man anta att det kommer att inträffa flera kollisioner med gående på cykelbanor och på övergångsställen och flera singelolyckor där man inte hinner väja för stenar, potthål och kanter. Det kommer troligtvis också att bli fler kollisioner med bilar eftersom bilister kommer att felbedöma den motoriserade cykelns hastighet. Fordonet har många fördelar för den som arbetspendlar och reser längre sträckor.  Det förväntas locka nya grupper som till exempel äldre och andra som inte brukar cykla, men det finns också anledning till oro när ovana cyklister ger sig ut på vägarna i höga hastigheter. Ta dig tid att lära dig din motoriserade cykel i en lugn miljö och kör extra försiktigt om du är en ovan cyklist eller inte har cyklat på länge. Läs mer under NTF Konsument Elcykel Olycksrisk och säkerhet 

 

Tänk på att:

  • Andra trafikanter uppfattar dig som en cyklist och förväntar sig att du ska hålla en cyklists hastighet. Du hörs inte heller, eftersom cykeln är eldriven.
  • Använda cykelhjälm (lagkrav)
  • Kontrollera att fordonet är typgodkänt när du köper det.
  • Synligheten spelar roll. Står du i valet mellan en cykel- eller mopedlik motoriserad cykel är den mopedlika att föredra, då den gör det lättare för andra trafikanter att förutsäga din hastighet.
  • Och kom ihåg, för cykel finns det ingen specifik promillegräns för alkohol angiven i lagen, men för den motoriserade cykeln gäller 0,2 promille, körkortsåterkallelse och risk för fängelse precis som för andra motorfordon.

Relaterade sidor

Olycksrisk och säkerhet

Elcykling är förenat med särskilda risker. Elcyklar ser ofta ut som vanliga cyklar men kan framföras i högre hastighet och accelererar snabbare än en vanlig cykel. Det...

Elcyklar

Antalet elcyklar ökar snabbt på marknaden – såväl i Sverige som i andra länder. Elmotorn gör att cykeln blir ett alternativ även på lite längre sträckor och för gruppe...

Monterings- och trimsatser

På marknaden säljs både trimsatser som gör att elmotorn kan ge kraft i hastigheter över 25 km/tim och monteringssatser för den som vill koppla en elmotor till sin vanl...

Säkra bromsar

Elcykeln ställer högre krav på bromsar än en vanlig cykel, eftersom den är tyngre och ofta körs i högre hastighet. Därför är det viktigt att du väljer bromsar med omso...