Lagar och regler

Mopeder

Det finns två olika typer av mopeder:

Klass I
Konstruktiv maxfart 45 km/tim 2–3 hjul:
Förbränningsmotor - max slagvolym 50 cc
Elmotor - märkeffekt högst 4 kW
4 hjul: Maxvikt utan last 350 kg
Förbränningsmotor - max slagvolym 50 cc
Annan motor - max effekt 4 kW

Klass II
Konstruktiv maxfart 25 km/tim
Pedaler
Pedalreflexer - ej på infällbara pedaler
Max effekt 1 kW

För att få brukas i trafik, d v s så snart den används, även om detta sker utanför väg, måste en moped klass I och II vara utrustad på föreskrivet sätt. En moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt.

Undantag gäller om mopeden används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, fabriks- och tävlingsområden eller liknande inhägnade områden.

Kärra - släpvagn
Om cykelkärra kopplas till mopeden skall den ha reflexer, som återkastar rött ljus bakåt. Finns inte reflexer skall baklykta med rött ljus finnas vid färd under mörker.

Till en tvåhjulig moped klass I får inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter. Till en tre- eller fyrhjulig moped får inte kopplas en släpvagn vars bredd överstiger mopedens bredd eller i något fall 200 cm. Släpvagnen får inte ha en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. (4 kap 15 a § trafikförordningen)

Besiktning
En moped är i regel typbesiktigad. I annat fall måste den mopedbesiktigas. Du får inte ändra mopeden i förhållande till uppgifterna i det utfärdade instrumentet över besiktningen. Det betyder t ex att du inte får ändra på signalanordningen eller ta bort stänkskärmar.

Mopedbesiktning
Vid mopedbesiktning undersöks fordonets beskaffenhet och utrustning samt fastställs att det är att anse som moped klass II.

Om mopeden ändrats så att den inte längre stämmer överens med uppgifterna i typintyget (eller besiktningsinstrumentet) får den inte brukas förrän den godkänts vid mopedbesiktning. (2 kap 7 § FoL)

Flygande inspektion
Mopeden kan, liksom andra motordrivna fordon, kontrolleras vid flygande inspektion av polisman eller bilinspektör. Finns då brister hos fordonet kan körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning utfärdas. I det fall ägaren inte efter ett sådant föreläggande inställer fordonet för kontrollbesiktning inträder automatiskt körförbud. (2 kap 10 § FoL)

Trimning av moped
Om en moped klass II ändras så att den kan gå fortare än 25 km/ tim, betraktas den som en moped klass I. Den är då registreringspliktig. Dessutom fordras annan form av trafikförsäkring och föraren måste ha körkort för moped klass I. Har man inte det kan man dömas för olovlig körning, vilket kan betyda att möjligheterna att få högre körkortsbehörighet försvåras. Delar som ingår i trimningen kan tas i beslag.

Om en moped klass I ändras så att de kan gå fortare än 45 km/tim betraktas den som lätt mc. Brukas den på väg kan påföljden bli böter och även här kan möjligheten att få högre körkortsbehörighet försvåras.

Störande buller och okynneskörning
När du kör ett motordrivet fordon får du inte åstadkomma onödigt buller. Du skall också se till att fordonet inte släpper ut rök eller gas i sådan mängd att olägenhet uppstår.

Vid bostadsbebyggelse skall du anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte blir störda i onödan. Körning som är onödig och störande får inte förekomma där. Bestämmelserna gäller alla motordrivna fordon, alltså även mopeder. (4 kap 7 och 8 §§ trafikförordningen)

Lägsta ålder
Moped klass I får köras av den som har körkort med behörighet A, A1, AM eller B. För att få köra moped klass II krävs att du har fyllt 15 år och har förarbevis för moped klass II eller körkort eller traktorkort.

Du får börja övningsköra med moped när du är 14 år och 9 månader gammal. Kraven på körkort eller förarbevis gäller inte inom inhägnat område, t ex tävlingsområde, järnvägs- eller fabriksområde eller andra liknande inhägnade områden. Gårdsplaner eller liknande räknas inte till sådana platser.

Träningskörning
Kontakta polisen för att höra om det finns områden på din ort där du kan övningsköra.
Den som kör moped klass I eller II, utan att vara berättigad till det döms till böter för olovlig körning. Även den som tillåter sådan körning, t ex en förälder eller en arbetsgivare kan straffas. (3 § TBL)

Försäkring
Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Försäkringsbeviset skall alltid medföras under färd med moped klass II.

Trafikförsäkringen ersätter skador på alla inblandade personer, även på passagerare, samt skador på annans egendom. Däremot täcker den inte skador på den egna mopeden eller om den t ex blir stulen eller börjar brinna. För att vara skyddad i sådana fall måste man teckna tilläggsförsäkringar.

Skyddshjälm och klädsel
Vid körning med moped krävs godkänd hjälm. (4 kap 9 § trafikförordningen)

Mopedhjälmen skall vara E-märkt, eller ha nordiskt märke. Nordiskt märke i hjälmarna är en gemensam märkning med SIS, DS och SFS. Det är osäkert om någon hjälm säljs idag med detta. Den skall ha bra passform för att sitta kvar vid en olycka. Vid körning ska hakbandet vara fastspänt.

Välj helst en E-märkt hjälm, godkänd enligt ECE-reglemente 22:5. Märkningen känns igen på ett E och en siffra inom en cirkel.

Hjälmar med fast käkparti, integralhjälmar, ger bästa skydd.
Klistra inga dekaler på hjälmen, de kan förstöra materialet och minska skyddseffekten. Godkända reflexmärken och -band är tillåtna och ökar synbarheten.

I övrigt finns inga krav på förarens utrustning. Heltäckande kraftiga kläder och rejäla skor och handskar kan minska skadorna betydligt om olyckan är framme.

Trafiknykterhet
Trafikbrottslagens bestämmelser om rattfylleri gäller alla förare av motordrivna fordon och därmed också mopedförare. Den som påverkad av alkohol eller av något annat medel kör moped kan dömas för rattfylleri.

Har du gjort sig skyldig till rattfylleri på moped kan det påverka möjligheterna att få körkortstillstånd. Om du redan har ett körkort kan det återkallas.