Mopeder

Moped är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II, se Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Lär dig mer om regler för mopeder

Klass I

  • Konstruktiv högsta hastighet: 45 km/tim.
  • Förbränningsmotor med gnisttändning - max slagvolym 50 kubikcentimeter, eller med kompressionständning - max slagvolym 500 kubikcentimeter, eller med annan motor - nettoeffekt max 4 kilowatt.
  • Med tre hjul får fordonet i körklart skick väga max 270 kg.
  • Med fyra hjul får fordonet i körklart skick väga max 425 kg.
  • Med fyra hjul och ett karosseri med högst tre dörrar och en vikt i körklart skick av högst 425 kg får fordonet ha en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt.
  • För eldriven moped klass I ska inte batterierna räknas in i vikten.

 

Klass II

  • Konstruktiv högsta hastighet är 25 km/tim
  • eller konstruerad för att drivas med tramp- och vevanordning där motorn inte ger något krafttillskott över 25 km/tim.
  • Motorns nettoeffekt är maximalt 1 kilowatt.

En moped som har godkänts enligt äldre svenska bestämmelser (typintyg före 17 juni 2003) tillhör även den moped klass II (s.k. 30-moppe).

För att få användas i trafik måste mopeder klass I och II vara utrustade på föreskrivet sätt. En moped klass I måste vara registrerad och ha registreringsskylt.

Kärra - släpvagn
Cykelkärra får kopplas till moped klass II. Den ska ha reflexer, som återkastar rött ljus bakåt eller baklykta med rött ljus vid färd under mörker.

Till en tvåhjulig moped klass I får inte kopplas en släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter. Till en tre- eller fyrhjulig moped får inte kopplas en släpvagn vars bredd överstiger mopedens bredd eller i något fall 200 cm. Släpvagnen får inte ha en vikt som överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet. Släpvagnen får inte användas för skjuts av personer. (4 kap 15 a och 15 b §§ Trafikförordningen)

 

Typgodkännande och besiktning
En moped är i regel typgodkänd enligt EU-gemensamma regler. I annat fall ska den godkännas vid en mopedbesiktning. En typgodkänd moped har en skylt och ett intyg (CoC-dokument, Certificate of Conformity) som visar att den omfattas av ett giltigt godkännande. En moped som har godkänts vid en mopedbesiktning ska ha en beteckning som är unik för fordonet. Vid en mopedbesiktning kontrolleras att mopeden uppfyller föreskrivna krav när det gäller beskaffenhet och utrustning, samt fastställs att den är att anse som moped klass II. (2 kap 7 § Fordonslagen) Du får inte ändra mopeden i förhållande till uppgifterna i det utfärdade intyget över besiktningen. Det betyder till exempel att du inte får ändra på signalanordningen eller ta bort stänkskärmar.

Flygande inspektion
Mopeden kan, liksom andra motordrivna fordon, kontrolleras vid flygande inspektion av polisman eller bilinspektör. Finns det brister hos fordonet kan körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning utfärdas. I det fall ägaren inte efter ett sådant föreläggande inställer fordonet för kontrollbesiktning inträder automatiskt körförbud. (2 kap 10 § Fordonslagen)

 

Trimning av moped
Om en moped klass II ändras så att den kan gå fortare än 25 km/tim, betraktas den som en moped klass I. Den är då registreringspliktig. Dessutom fordras annan form av trafikförsäkring och föraren måste ha körkort för moped klass I. Har man inte det kan man dömas för olovlig körning, vilket kan betyda att möjligheterna att få högre körkortsbehörighet försvåras. Delar som ingår i trimningen kan tas i beslag. Om en moped klass I ändras så att den kan gå fortare än 45 km/tim betraktas den som en lätt motorcykel. Används den på väg kan påföljden bli böter och även här kan möjligheten att få högre körkortsbehörighet försvåras.

 

Störande buller och okynneskörning
Du får inte köra ett motordrivet fordon så att det bullrar onödigt mycket. Du ska också se till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter. Vid bostadsbebyggelse ska du anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte blir störda i onödan. Körning som är onödig och störande får inte förekomma där. Bestämmelserna gäller alla motordrivna fordon, alltså även mopeder. (4 kap 7 och 8 §§ Trafikförordningen)

 

Lägsta ålder
Moped klass I får köras av den som har körkort med behörighet A, A1, AM eller B. För att få köra moped klass II krävs att du har fyllt 15 år och har förarbevis för moped klass II eller körkort eller traktorkort. Du får göra den praktiska träningen i mopedutbildningen för AM-körkort hos en behörig utbildare tidigast när du är 14 år och 9 månader. Du måste ha ett körkortstillstånd.

Försäkring
Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Moped klass I måste ha trafikförsäkring om den inte är avställd. Moped klass II måste vara trafikförsäkrad när den används. Försäkringsbeviset ska alltid medföras under färd med moped klass II. Trafikförsäkringen ersätter skador på alla inblandade personer, även på passagerare, samt skador på annans egendom. Däremot täcker den inte skador på den egna mopeden eller om den till exempel blir stulen eller börjar brinna. För att vara skyddad i sådana fall måste man teckna tilläggsförsäkringar.

 

Skyddshjälm och klädsel
Vid körning med moped krävs godkänd hjälm. (4 kap 9 § Trafikförordningen) Mopedhjälmen ska vara E-märkt och typgodkänd enligt UN ECE-reglemente 22 och ändringsserie 05 eller senare. (TSFS 2017:94) Den ska ha bra passform för att sitta kvar vid en olycka. Vid körning ska hakbandet vara fastspänt. Hjälmar med fast käkparti, integralhjälmar, ger bästa skydd. Klistra inga dekaler på hjälmen, de kan förstöra skyddshjälmens egenskaper. Godkända reflexmärken och -band är tillåtna och ökar synbarheten. I övrigt finns inga krav på förarens utrustning. Heltäckande kraftiga kläder och rejäla skor samt handskar kan minska skadorna betydligt om olyckan är framme.

 

Trafiknykterhet
Trafikbrottslagens bestämmelser om rattfylleri gäller alla förare av motordrivna fordon och därmed också mopedförare. Den som är påverkad av alkohol eller av något annat ämne när denne kör moped kan dömas för rattfylleri. Har du gjort dig skyldig till rattfylleri på moped kan det påverka möjligheten att få körkortstillstånd för annan körkortsbehörighet. Om du redan har ett körkort eller förarbevis kan det återkallas, liksom körkortstillstånd.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.