Lagar och regler

Övningskörning

För att få övningsköra krävs att man har körkortstillstånd för det slag av fordon som övningskörningen gäller och att man har uppnått en viss ålder. T ex för moped 14 år och 9 månader och för, behörighet B, personbil utan släpvagn 17 år och 6 månader.

Introduktionsutbildning
Den som övningskör för behörighet B ska vid övningskörning någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning. För övningskörning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning gäller särskilda bestämmelser.

Handledare
Vid privat övningskörning krävs att den som har uppsikt över körningen har godkänts som handledare för den som övningskör.

Det krävs också att såväl den som övningskör som handledaren under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning.

Godkännande som handledare får meddelas den som 

  • har fyllt 24 år
  • har körkort för fordon av det slag körningen avser
  • har haft sådant körkort under sammanlagt fem av de senaste tio åren och vars körkort inte varit återkallat eller varit förenat med villkor om alkolås under de senaste tre åren.

Bevis om körkortstillståndet och bevis om godkännande som handledare skall medföras under färd och kunna uppvisas för bilinspektör eller polisman.

Skylt
Vid övningskörning skall fordonet vara försett med en särskild skylt med orden ÖVNINGSKÖR i vitt på röd botten när övningskörningen sker i trafikskola och på grön botten vid privat övningskörning.

Vid övningskörning på motorcykel kan skylten ersättas med t ex en ”väst” eller liknande.

Vid övningskörning med bil skall den som har uppsikt över körningen åka med i bilen vid den körandes sida. Den som har uppsikt över körningen anses som förare.
Vid övningskörning med moped och motorcykel i gatutrafik eller på landsväg samt med snöskoter och terränghjuling ska den som har uppsikt över körningen följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser.

Riskutbildning
Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om körning som är förenad med risker (riskutbildning).
En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst till dess att körkort med den behörighet som utbildningen avsett har utfärdats. (3 kap 4 a § körkortslagen)

Läs mer om övningskörning på Transportstyrelsens hemsida.