Övningskörning

För att få övningsköra krävs att man har körkortstillstånd för det slag av fordon som övningskörningen gäller och att man har uppnått en viss ålder. För exempelvis moped gäller 14 år och 9 månader, och för behörighet B, personbil utan släpfordon, gäller 16 år.

Lär dig mer om övningskörning

För att få övningsköra krävs att man har körkortstillstånd för det slag av fordon som övningskörningen gäller och att man har uppnått en viss ålder. För exempelvis moped gäller 14 år och 9 månader, och för behörighet B, personbil utan släpfordon, gäller 16 år. (4 kap 1 – 2 §§ Körkortslagen)

 

Introduktionsutbildning

Den som övningskör för behörighet B ska någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning. (4 kap 2 § Körkortslagen) För övningskörning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning gäller särskilda bestämmelser.

 

Handledare

Vid privat övningskörning krävs att den som har uppsikt över körningen har godkänts som handledare för den som övningskör.

Godkännande som handledare får meddelas den som 

  • har fyllt 24 år
  • har behörighet för fordon av det slag som körningen avser
  • har haft sådant körkort under sammanlagt fem av de senaste tio åren och vars körkort inte varit återkallat eller varit förenat med villkor om alkolås under de senaste tre åren
  • någon gång under de senaste fem åren har genomgått introduktionsutbildning, om det är fråga om övningskörning för behörighet B.

Ett godkännande som handledare gäller i fem år. (4 kap 7 – 8 §§ Körkortslagen) Bevis om körkortstillstånd och godkännande som handledare ska medföras under färd och kunna uppvisas för bilinspektör eller polisman.

Skylt

Vid övningskörning ska fordonet vara försett med en särskild skylt med orden ÖVNINGSKÖR i vitt på röd botten när övningskörningen sker i trafikskola, och på grön botten vid privat övningskörning. Vid övningskörning på motorcykel kan skylten ersättas med en väst eller liknande med texten ÖVNINGSKÖR.

Vid övningskörning med bil ska den som har uppsikt över körningen åka med i bilen vid den körandes sida. Den som har uppsikt över körningen anses som förare. Vid övningskörning med moped och motorcykel i gatutrafik eller på landsväg samt med snöskoter och terränghjuling, ska den som har uppsikt över körningen följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser.

 

Riskutbildning

Förarprov för att få behörigheten A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är förenad med risker (riskutbildning). En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under högst 5 år, dock längst till dess att körkort med den behörighet som utbildningen avsett har utfärdats. (3 kap 4 a § Körkortslagen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.