EuroNCAP

För nya bilar är EuroNcaps krocktester de mest omfattande. De motsvarar i stort de metoder som används för att kontrollera att bilarna uppfyller EU:s krav på skydd av de åkande vid frontal- och sidokollisioner. En separat bedömning görs av bilarnas barnsäkerhet och fotgängarskydd.

Följande moment ingår i krockproven:

  • Ett frontalkrockprov i 64 km/tim mot en deformerbar barriär.
  • Ett sidokrockprov, där en deformerbar barriär körs in i förarsidan på bilen i 50 km/tim.
  • Ett stolpkrockprov där bilen körs in i en stolpe i 29 km/tim.

Varje bilmodell får ett sammanfattande betyg på maximalt fem stjärnor, baserat på ovanstående krockprover. Inom EuroNCAP provas dock bilarna i storleksklasser, vilket innebär att man inte kan jämföra resultaten från bilar i olika storleksklasser.

EuroNcaps tester visar hur bilen fungerar i vissa situationer och i vissa hastigheter. Det är svårt att säga hur bilen klarar andra situationer. De bilar som får bra betyg i de här krockproven bör dock ha möjligheter att ge ett bra skydd även under andra förutsättningar.

 

Inte jämförbara betyg
En invändning mot krockproverna är att små bilar genomgår ett lite för snällt prov i förhållande till verkligheten, och att stora bilar utsätts för ett något för tufft prov. Därför kan en liten bil verka vara lika bra, eller till och med bättre, än en stor bil. I verkligheten blir dock påfrestningarna större i den lilla bilen. Därför ska inte jämförelser göras mellan olika storleksklasser på bilmodellerna. Man kan numera hitta en femstjärnig bil i alla storleksklasser. I första hand bör man välja en sådan bil, men aldrig någon med sämre betyg än fyra stjärnor. En bil som har fått ett lägre betyg kan inte rekommenderas – en modern bil ska helt enkelt klara den här typen av prov väl.

 

Fotgängartest
I EuroNCAP testas även hur aggressiva olika bilmodeller är då de kolliderar med en oskyddad trafikant. Detta görs genom att undersöka de skador som en påkörning vid 40 km/tim skulle tillfoga en fotgängare. Resultatet från fotgängarprovet redovisas separat och kan högst uppgå till fyra stjärnor.

 

Barnsäkerhet
Sedan slutet av 2003 har EuroNCAP även en separat stjärnrating för barnsäkerhet, med maximalt fem stjärnor. Ingen har än så länge uppnått högsta betyget. Testet görs med dockor motsvarande ett 18 månader och ett 3 år gammalt barn. Bedömningen gäller bilens egenskaper i kombination med den barnsäkerhetsutrustning som tillverkaren rekommenderar. Tyvärr visar testerna ofta inte hur bakåtvända skydd fungerar, eftersom bara ett fåtal tillverkare på den europeiska marknaden rekommenderar bakåtvända bilbarnskydd. Det innebär att testerna för barnsäkerhet inte är direkt tillämpliga i Sverige, eftersom svenska barn vanligtvis åker bakåtvänt upp till ca 4 års ålder. Dock kan ett gott barnsäkerhetsbetyg ge en fingervisning om att biltillverkaren åtminstone har haft barnens säkerhet i åtanke.

 

System för aktiv säkerhet
Nytt ratingsystem 2009 Med början 2009 gick EuroNcap över till ett nytt betygssystem. Samtidigt som bilen fick ett övergripande betyg adderades ett stjärnsystem för så kallade "safety assist" system. Här får bilen högre betyg om bilen är utrustad med till exempel antisladd. Det övergripande betyget för bilar testade efter 2009 är en sammanräkning av bilen betyg för vuxensäkerhet, barnsäkerhet, fotgängarsäkerhet och system för aktiv säkerhet.