Lekfordon och skidor

När du använder lekfordon eller åker skidor anses du som gående och ska använda gångbana eller vägren. Lekfordon är fordon som är avsedda uteslutande för lek. Till lekfordon räknas bland annat kälkar, trampbilar, trehjulingar, sparkcyklar, enhjulingar. Även de yngre barnens tvåhjulingar räknas som lekfordon, liksom skateboards och rullskridskor.

Vad är ett lekfordon och var ska skidåkaren vara?

Till lekfordon räknas bland annat kälkar, trampbilar, trehjulingar, sparkcyklar, enhjulingar. Även de yngre barnens tvåhjulingar räknas som lekfordon, liksom skateboards och rullskridskor. Låt inte barnen själva köra i trafiken på vägen, exempelvis till och från lekplatsen, eller leka med sina fordon på trottoarer och gångbanor.

När du åker skidor, rullskidor, rullskridskor eller liknande anses du som gående och ska använda gångbana eller vägren. Om gångbana saknas eller om den är svårframkomlig får du åka på cykelbana eller körbana. Då bör du åka längst till vänster. Om du åker rullskidor, rullskridskor eller liknande i högre hastighet än gångfart ska du färdas längst till höger på vägen om det är lämpligare. (7 kap 1 § Trafikförordningen)

Under mörker bör du ha på dig reflexer, till exempel reflexband eller reflexbricka. På stavarna kan du sätta reflextejp. Reflexerna ska sitta så lågt som möjligt.

Sparkstötting (Spark)
Sparkstöttingen är ett fordon. Den som kör spark anses som gående och ska därför rätta sig efter de regler som gäller för gångtrafik. Sparkstöttingåkare ska använda gångbana eller vägren. Om det inte finns sådana får de använda cykelbana eller körbana och då färdas längst till vänster. Vid färd i mörker måste sparken ha godkända reflexer. Reflexerna ska vara väl synliga både framifrån och bakifrån och finnas både på högra och vänstra sidan. Reflexerna får återkasta vitt ljus bakåt. De får inte skymmas av last, av den som sitter på sätet eller av den som för sparken. (Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:31)

 

Tolkning
Den som åker kälke, sparkstötting eller liknande fordon, eller som åker skidor, skridskor, rullskridskor eller liknande på väg får inte låta sig skjutas på eller tolka, dras eller låta sig dras av ett motordrivet fordon eller en spårvagn. På ägovägar eller liknande vägar med ringa trafik får dock tolkning ske. (3 kap 4 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.