Är inte säkerheten för överviktiga lika viktig?

Överviktiga personer har i vissa bilar svårigheter att använda bilbältet på grund av att det är för kort. Volvo är ett sådant exempel. När bilarna används inom t ex taxi och färdtjänst är det inte enbart en fråga om säkerhet för den överviktige, utan även för medpassagerarna. Finns det några regler för hur långt ett säkerhetsbälte ska vara i en taxibil eller en bil som används för färdtjänst? Hur ser NTF på att överviktiga inte alltid kan sitta fastspända när de färdas i bil?

Det finns tyvärr inga regler för hur långt ett bilbälte ska vara. Om bilen är helfordonsgodkänd får man inte förändra något på den, t ex inte byta bälten. Bältesförlängare som finns till bl a Volvo är endast godkända för last och inte för personbefordran.

Det är naturligtvis inte bra att alla som färdas i en bil inte kan sitta säkert fastspända med bilbältet. Bilbältet är den viktigaste skyddsutrustningen i bilen och studier visar att ett rätt använt bilbälte kan halvera dödsrisken vid en olycka. NTF anser att bilindustrin ska ta ett helhetsansvar för samtliga passagerare i bilen, dvs även grupper såsom barn och överviktiga.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning