Är inte säkerheten för överviktiga lika viktig?

Överviktiga personer har i vissa bilar svårigheter att använda bilbältet på grund av att det är för kort. Volvo är ett sådant exempel. När bilarna används inom t ex taxi och färdtjänst är det inte enbart en fråga om säkerhet för den överviktige, utan även för medpassagerarna. Finns det några regler för hur långt ett säkerhetsbälte ska vara i en taxibil eller en bil som används för färdtjänst? Hur ser NTF på att överviktiga inte alltid kan sitta fastspända när de färdas i bil?

Det finns tyvärr inga regler för hur långt ett bilbälte ska vara. Om bilen är helfordonsgodkänd får man inte förändra något på den, t ex inte byta bälten. Bältesförlängare som finns till bl a Volvo är endast godkända för last och inte för personbefordran.

Det är naturligtvis inte bra att alla som färdas i en bil inte kan sitta säkert fastspända med bilbältet. Bilbältet är den viktigaste skyddsutrustningen i bilen och studier visar att ett rätt använt bilbälte kan halvera dödsrisken vid en olycka. NTF anser att bilindustrin ska ta ett helhetsansvar för samtliga passagerare i bilen, dvs även grupper såsom barn och överviktiga.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning