Får man stanna innan vänstersväng?

Om man kör på en huvudled och ska svänga vänster - får man då stanna och vänta tills det är ledigt innan man svänger, även om bilar tvingas stanna bakom? Normalt stannar man ju alltid och väntar på att det ska bli fritt, men jag har hört att man egentligen inte får göra detta?

I Trafikförordningens 3 kap 26 § står det så här: 'En förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning. Särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken. Vid högersväng skall ett fordon föras så nära körbanans högra kant som lämpligen kan ske eller, om fordonet förs på vägrenen, så nära vägens högra kant som möjligt. Vid vänstersväng skall ett fordon föras så nära körbanans mitt som möjligt eller, på körbanan med enkelriktad trafik, så nära körbanans vänstra kant som möjligt. En sväng skall göras så att fordonet, när det lämnar vägkorsningen, befinner sig till höger på den körbana det förs in på.'

Råder det stark trafik och man har många fordon efter sig när man ska göra en vänstersväng, så kan det vara lämpligare att köra in till vägens högerkant och stanna och släppa förbi de fordon som ligger bakom.

En annan möjlighet vid stark trafik på vägar med högre hastighet är att antingen svänga höger, om den möjligheten finns, eller fortsätta till den möjligheten kommer. Sedan inne på den nya gatan med förhoppningsvis mindre trafik vända för att sedan korsa den trafikerade gatan. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad inom trafiksäkerhetsområdet, ange din e-postadress nedan.

Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Andra sidor relaterade till din sökning