Projekt

Nollvisionen för förtroendevalda 2021

Syftet med projektet är att förtroendevalda i kommunala nämnder som hanterar trafik/trafiksäkerhetsfrågor får bättre kunskap om Nollvisionen så att de i sina framtida beslut ännu bättre kan tillmötesgå kraven på trafiksäkerhet. På så sätt ökar förutsättningarna för att antalet skadade och dödade trafikanter minskar.

NTF fortsätter att erbjuda föreläsningar till kommunala förtroendevalda, under 2021 till 30 nya kommuner samt uppföljning till de 75 vi träffade 2019. Föreläsningen hanterar de i Nollvisionen viktiga frågorna säker trafikmiljö, säker hastighet, alkohol och droger i trafiken, skyddsutrustning mm. De förtroendevalda erbjuds dessutom att få genomgå en fördjupad e-utbildning kring kommunal trafiksäkerhet.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2022-02-28.

För mer information kontakta Lars Nordquist.
E-post

Nollvisionen för förtroendevalda 2021

2021-03-28