Om NTF

Styrande dokument

 

NTF:s Stadgar 2023
Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker och hållbar trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF:s Stadgar