Trafikregler

Lagar och regler

Måste man som passagerare i bil alltid använda bilbältet?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Måste en gångtrafikant följa polismans tecken?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Är det lag på att använda cykelhjälm i cykelkärra?

Vad gäller kring cykelöverfarter och de nya reglerna från september 2014?

Måste cyklisten vara på cykelbanan eller vägrenen?

Får barn cykla på trottoaren?

När får man använda varselljus och när måste man ha halvljuset tänt?

Vad gäller kring mobiltelefoner och bilkörning? Gäller samma regler för alla fordon, t ex även mopeder och cyklar?