Trafikregler

Lagar och regler

Måste man som passagerare i bil alltid använda bilbältet?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Måste en gångtrafikant följa polismans tecken?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Är det lag på att använda cykelhjälm i cykelkärra?

Vad gäller kring cykelöverfarter?

Måste cyklisten vara på cykelbanan eller vägrenen?

Får barn cykla på trottoaren?

När får man använda varselljus och när måste man ha halvljuset tänt?

Vad gäller kring mobiltelefoner och bilkörning?

Jag kör rätt mycket bil i stadstrafik och ett nytt fenomen i stadsbilden är eldrivna sparkcyklar/ elscooters. Har jag väjningsplikt mot dem när de kommer från höger i en korsning?

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?