Trafikregler

Lagar och regler

Måste man som passagerare i bil alltid använda bilbältet?

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Måste en gångtrafikant följa polismans tecken?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Är det lag på att använda cykelhjälm i cykelkärra?

Skillnad mellan cykelpassage och cykelöverfart?

Måste cyklisten vara på cykelbanan eller vägrenen?

När får man använda varselljus och när måste man ha halvljuset tänt?

Vad gäller kring mobiltelefoner och bilkörning?

Jag kör rätt mycket bil i stadstrafik och ett nytt fenomen i stadsbilden är eldrivna sparkcyklar/ elscooters. Har jag väjningsplikt mot dem när de kommer från höger i en korsning?

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Jag använder elrullstol för att förflytta mig. Jag kör försiktigt, inte fortare än gångfart. Får jag då precis som den som går till fots ta ett glas vin på krogen och ta mig hem själv?

Mitt barnbarn vill gärna sitta i mitt knä och åka med när jag kör elskoter, men jag känner mig osäker på om det är så bra. Vilka regler gäller egentligen?

Hur mycket får jag lasta på min elskoter?