Trafikregler

Lagar och regler

Vilka trafikanter är man skyldig att visa särskild hänsyn mot?

Måste en gångtrafikant följa polismans tecken?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

När får man använda varselljus och när måste man ha halvljuset tänt?

Vad gäller kring mobiltelefoner och bilkörning?

Jag kör rätt mycket bil i stadstrafik och ett nytt fenomen i stadsbilden är eldrivna sparkcyklar/ elscooters. Har jag väjningsplikt mot dem när de kommer från höger i en korsning?

På en gemensam gång- och cykelbana ska jag hålla till vänster som gående, men vad gäller på gångbanor och i gångfältet på separerade gång och cykelbanor? Vilken sida av gångbanan ska man gå på då?

Jag använder elrullstol för att förflytta mig. Jag kör försiktigt, inte fortare än gångfart. Får jag då precis som den som går till fots ta ett glas vin på krogen och ta mig hem själv?

Mitt barnbarn vill gärna sitta i mitt knä och åka med när jag kör elskoter, men jag känner mig osäker på om det är så bra. Vilka regler gäller egentligen?

Hur mycket får jag lasta på min elskoter?

Vad gäller för MC i bussfil?

Är det tillåtet att köra om på en 30-sträcka?

På vilken sida av vägen ska man gå om det inte finns någon trottoar? Är det skillnad på vägar med olika hastighet?

Vad innebär väjningsplikt?

Måste man stanna vid stopplinjen vid vägmärket "Stop"?

Vad innebär högerregeln?

Hur nära en vägkorsning får man parkera?

Vilken är den högsta tillåtna hastighet som en obromsad släpvagn som med last väger ca 200 kg?

Jag bor i Danmark och kör en danskregistrerad bil. Vad gäller för mig när jag ska hem till Sverige över jul?

Lastbilen blinkar till höger, kan det betyda att jag kan köra om?