Lagar och regler

Cyklar

Finns det någon hastighetsbegränsning för cyklister?

Kan man få böter om man cyklar på gångbanan?

Får man ha dubbdäck på cykeln året om?

Jag undrar om man måste ha kedjeskydd? Är det lag på det?

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

får man cykla på bilvägen om det finns en cykelbana bredvid?

Måste cyklist stanna vid STOP?

Kan man bli av med körkortet om man cyklar onykter?

Vad gäller för möte mellan cyklist och gående på en kombinerad gång- och cykelväg?

Får jag cykla mot enkelriktat?

Får man gå eller cykla på en huvudled?

Finns det några bestämmelser som reglerar hur fotgängare och cyklister ska förhålla sig till varandra på gemensam gång- och cykelbana?

Om jag cyklar på en cykelbana och ska korsa en bilväg vid en obevakad cykelöverfart, vad gäller då? Har bilister väjningsplikt precis som mot fotgängare?

Får man skjutsa varandra på cykel?

En stadsgata har cykelbanor i båda riktningarna. Trafikmärket för påbjuden cykelbana finns endast i färdriktningen, dvs höger cykelbana. Är det tillåtet att cykla mot trafiken i vänstertrafik på vä...

Får barn cykla på trottoaren?

Jag funderar på att köpa en lådcykel för att kunna köra mina barn som är 7 och 10 år till skolan