Skjutsa och lasta

Det är inte tillåtet att samtidigt färdas fler på en cykel eller en moped än vad fordonet är byggt för. Om en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får man dock skjutsa barn.

Lär dig mer om skjutsning på cykel och hur du lastar säkert

Skjutsning
Det är inte tillåtet att samtidigt färdas fler på en cykel eller en moped än vad fordonet är byggt för. När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får du dock skjutsa ett barn under 10 år om du som styr fordonet har fyllt 15 år, eller två barn under 6 år om du som styr fordonet har fyllt 18 år. (6 kap 3 § Trafikförordningen) Kom ihåg att föraren är ansvarig för att barn som skjutsas använder cykelhjälm.

 

Last
Vid cykling och mopedåkning får du inte transportera gods som är så tungt eller stort att du inte kan manövrera cykeln eller mopeden säkert. Lasta alltså aldrig så att du får svårt att hålla balansen eller så att sikten blir skymd. Du får inte heller lasta så att du hindrar annan trafik. (6 kap 4 § Trafikförordningen)

Tillkopplat fordon – Sidvagn – Bogsering
Det är tillåtet att koppla en cykelkärra till såväl cykel som moped klass II. En tillkopplad cykelkärra ska ha en röd reflex bakåt eller en baklykta som kan visa rött ljus bakåt om reflex saknas. Till cykel får man även koppla en sidvagn och till moped klass I en släpvagn. På cykel och moped får du aldrig låta dig dras eller skjutas av annat fordon. Du får inte heller med mopeden dra något annat fordon, skjuta det framför dig eller föra det vid sidan. Det är alltså inte tillåtet att ge cyklande kamrater lift. (6 kap 5 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.