Typgodkännande av cykelreflexer?

Jag undrar om cykelreflexer måste vara typgodkända för att cykeln ska vara godkänd för mörkertrafik?

Cykelreflexer ska vara typgodkända.
Bestämmelser om reflexer på cykel finns i Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning