Lagar och regler

Hastighet - tidsvinst

Tidsvinsten per mil när du ökar hastigheten är mycket mindre än du tror. 

Hastighetsökning 

Tidsvinst  

från 70 till 80 km/tim 

ca 64 sek/mil 

från 80 till 90 km/tim 

ca 50 sek/mil 

från 90 till 100 km/tim 

ca 40 sek/mil 

från 100 till 110 km/tim 

ca 33 sek/mil 

från 110 till 120 km/tim 

ca 27 sek/mil 

från 120 till 130 km/tim 

ca 23 sek/mil