Vägens skilda körbanor

Om det finns skilda körbanor för olika slag av trafik ska du använda den bana som är avsedd för den trafikantgrupp du tillhör.

Vad gäller för vägens skilda körbanor?

Om det finns skilda körbanor för olika slag av trafik ska du använda den bana som är avsedd för den trafikantgrupp du tillhör. Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik bara korsa den (3 kap 6 § Trafikförordningen). 

Bilar – personbilar, lastbilar och bussar – och motorcyklar skall alltid föras på körbanan. I vissa undantagsfall får man köra på vägrenen. (3 kap 6 och 12 §§ Trafikförordningen)

Andra motordrivna fordon, som traktorer och motorredskap, vilka är konstruerade för en hastighet av högst 40 km/tim, eller inte får föras fortare än 40 km/tim ska föras på vägrenen. (3 kap 12 § Trafikförordningen)

På motorväg och motortrafikled får endast motorfordon som på väg kan och får framföras med en hastighet av minst 40 km/tim förekomma, dock får inte moped klass I framföras där. (9 kap 1 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.