Om NTF

Långsiktighet, kontinuitet och tradition

1934 NTF bildades på initiativ av dåvarande kommunikationsminister Henning Leo. Syftet var ”att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar…”. I Sverige fanns ca 195 000 motorfordon och trafiken orsakade ca 10 000 olyckor. 

1935 Svenska folket fick för första gången höra NTF:s trafikmaningar i radioapparaterna.

1944 NTF:s kongress ”Efterkrigstidens trafiksäkerhetsproblem” blev en manifestation för medborgerlig kampvilja mot trafikolyckorna.

1952 NTF och Skolstyrelsen producerade världens första lärarhandledning för trafikundervisning.

1954 Alvar Thorson, sedermera direktör på NTF, uppfann reflexbrickan. Ungefär samtidigt introducerade NTF varningstriangeln som blev obligatorisk i alla bilar.

1956 ”Sveriges Bilradio” började sändas med C-G Hammarlund (NTF:s vd under 70- och 80-talen) - en följetong som varade i 17 år!

1967 Högertrafikomläggningen genomfördes. NTF samarbetade med Högertrafikkommissionen för ökad trafiksäkerhet vid den unika trafiksituationen.

1969 Barnens Trafikklubb med Anita och Televinken drog igång. Klubben har genom åren knutit till sig över en miljon medlemmar. I början av 90-talet tog Trafik-Trolle över som klubbens frontfigur.

1975 Lag på bilbälte i framsätet.

1986 Lag på bälte i baksätet för alla över 15 år.

1988 Lag på bälte i baksätet, även för barn.
I samband med de nya lagarna drev NTF flera kampanjer för ökad kunskap om bältets skadereducerande effekt.

1997 Nollvisionen – visionen om noll döda och noll svårt skadade i trafiken – antogs som riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken. 

1999 Efter påtryckningar från bland annat NTF, presenterade näringsminister Björn Rosengren ett 11-punktsprogram för trafiksäkerheten. Vinterdäckslagen blev som en av punkterna, verklighet redan samma vinter.

2000 Trafikansvarsutredningen lade fram förslaget att systemutformarnas ansvar ska regleras i lag samt att en särskild Vägtrafikinspektion inrättas. Något NTF arbetat för länge.

2002 Arbetet för Nationell samling startar som bl.a. innebär att få igång hela folkrörelsesverige för en ökad trafiksäkerhet. Folkbildningen måste få en renässans. I Nationell samling finns representanter för de större aktörerna på trafiksäkerhetsarenan.

2003 Vägtrafikinspektionen inrättas.

2004 Allt fler företag och organisationer avger avsiktsförklaringar vad de själva eller i samverkan med andra aktörer kan göra för att öka trafiksäkerheten.

2007 Var målet 270 dödade i trafiken. Utfallet blev 471 dödade i trafiken. 2020 är målet satt till 220 dödade.

2008 Med start 2008 får NTF kraftigt nedskurna anslag. Nedskärningen genomförs under en treårsperiod.

 

Mer information
Ladda ner broschyren 100 år med trafiksäkerhet som gavs ut vid NTF:s 70-årsjubilum 2004.

100 år med trafiksäkerhet