Alla trafikanter - grundregler

Trafikant är, enligt Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, ”den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng”. Trafikanter är alltså inte bara förare av motordrivna fordon utan också cyklister, gångtrafikanter, skidåkare och alla andra som uppehåller sig på vägen eller i terrängen, även passagerare. Vägtrafikant är en trafikant på väg. Terrängtrafikant är en trafikant i terräng.

Grundregeln i Trafikförordning (1998:1276) är att alla trafikanter ska vara så omsorgsfulla och varsamma som omständigheterna kräver för att undvika trafikolyckor. Trafikanten ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. Trafikanten ska uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik. En vägtrafikant ska också visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. En terrängtrafikant ska köra så att människor och djur inte störs i onödan och undvika att skada mark och växtlighet. (2 kap 1 § Trafikförordningen).

Lär dig mer om hur det är att vara trafikant

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.