Anser sig män köra bättre än andra?

Jag hörde ett påstående att 90% av alla män anser att de kör bättre än genomsnittet. Känner ni till detta påstaende och i så fall var det kommer ifrån?

Detta resultat har under åren presenterats många gånger. Den första gången var på 70-talet. Forskaren heter Ola Svenson och är numera professor i psykologi vid Stockholms universitet. Därefter har samma resultat dykt upp i många attitydundersökningar. Ca 90% av männen anser alltså att de kör bättre och säkrare än genomsnittsbilisten. Kvinnor har i allmänhet en mer realistisk inställning till sin förmåga.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning