Kan min dotter gå själv till skolan

Min 8-åriga dotter vill gärna gå till skolan själv. Vilka erfarenheter och rekommendationer ger NTF beträffande när barn kan klara sig själva i trafiken?

Först i 9-10 års åldern är barn mogna att ta sig fram som gångtrafikanter på egen hand i måttlig trafik. Vid ca 12-års ålder är barn någorlunda trafikmogna för att cykla i trafik.
Granska trafikmiljön där din dotter ska gå, lista de faror som finns längs vägen. Finns det brister som går att åtgärda? Du kan kontakta NTF i ditt län för att resonera om hur man kan ställa krav på de som ansvarar för vägens utformning.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning