Kan min dotter gå själv till skolan

Min 8-åriga dotter vill gärna gå till skolan själv. Vilka erfarenheter och rekommendationer ger NTF beträffande när barn kan klara sig själva i trafiken?

Först i 9-10 års åldern är barn mogna att ta sig fram som gångtrafikanter på egen hand i måttlig trafik. Vid ca 12-års ålder är barn någorlunda trafikmogna för att cykla i trafik.
Granska trafikmiljön där din dotter ska gå, lista de faror som finns längs vägen. Finns det brister som går att åtgärda? Du kan kontakta NTF i ditt län för att resonera om hur man kan ställa krav på de som ansvarar för vägens utformning.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading