Rapport

2017:4 Redovisning Trafiklotteriet 2016

Under hösten 2016 har NTF-förbunden genomfört aktiviteter för barns trafiksäkerhet, med fokus på aktiviteter kring reflexer och mörker samt verktyget #Min skolväg. Sammanlagt har aktiviteterna nåtts av cirka 1500 barn, tillsammans med sina föräldrar och/eller skolpersonal. Utöver detta har ytterligare 3000 barn och vuxna fått information på olika sätt om trafiksäkerhet. Totalt har cirka 2500 reflexer har delats ut.

Trafiklotteriet startades 2009 och ägs av NTF. Överskottet går till NTF:s arbete för en ökad trafiksäkerhet i Sverige. 2016 var första året som Trafiklotteriet gick så pass mycket i vinst, så att NTF beslöt att erbjuda NTF-förbunden ekonomiskt stöd till riktade insatser för barns trafiksäkerhet.

2017:4 Redovisning Trafiklotteriet 2016

2017-02-28