TSV 2018-2366

Medicinska krav för innehav av körkort

Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

NTF:s synpunkter
NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har via Optikbranschen fått ta del av information om att Transportstyrelsen påbörjat en översyn av kapitel två, synfunktioner, i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125). Vi vill här, som intresseorganisation, lämna våra synpunkter på den ena av de två frågor som ställs. Vilka problem ser ni angående kapitlen om syn i gällande föreskrifter? NTF anser att olika tester av synen bör krävas vid förnyelse av körkort från 45 års ålder.

Ladda ner