Mopeder

Mopedbil

Mopedbilar blir allt vanligare, försäljningen har ökat en hel del de senaste åren. Framför allt är det unga killar och tjejer som väljer mopedbilen istället för en moped. Fordonet är praktiskt för den som vill kunna transportera sig i alla väder, men krocksäkerheten är låg. Mopedbilen ser ut som en liten bil, men klassas vanligtvis som moped klass I och känns igen på den röda triangeln baktill. Den får gå i max 45 km/h och får väga max 425 kg.

En mopedbil som klassas som moped klass II har samma regelverk som en moped klass II men får inte framföras på cykelbanan.

 

Vem får köra mopedbil (moped klass I)?

Mopedbil får köras av den som är över 15 år och har:

  • AM-körkort, eller körkort med annan behörighet (A1, B, BE osv.)
  • förarbevis för moped klass I utfärdat före 1 oktober 2009
  • traktorkort utfärdat före 1 oktober 2009

 

Vad säger lagen?

Mopedbilen ska framföras på väg och får ej köras på cykelbana. Fordonet ska vara registrerat och ha trafikförsäkring. Däremot ställs inga krav på besiktning och mopedbilsägaren behöver inte heller betala fordonsskatt. Till skillnad från moped klass 1 krävs inte hjälm.

  

Säkerhet

Mopedbilar saknar små bilars grundsäkerhet. Euro NCAP som utfört krocktester av mopedbilar menar att fordonet har en oacceptabelt hög risk för krockar och skador, även vid lägre hastigheter. Mopedbilar har i jämförelse med bilar en svagare kaross, sämre säkerhetsbälte och saknar eller har undermåliga versioner av krockkudde och stötdämpande zoner. Det är allvarligt, i synnerhet som mopedbilen framförs i vanlig trafik och utsätts för risk att kollidera med en bil.

NTF:s webbundersökning bland mopedbilsägare visar att många väljer mopedbil istället för moped. I jämförelse med en mopedist sitter mopedbilisten troligen mer skyddat. Fordonets utformning gör att det kan förväxlas med en bil, vilket kan göra det svårt för andra trafikanter att bedöma dess hastighet. Tre av fyra mopedbilister i NTF:s undersökning uppger att de någon gång varit med om att bilister tycker att de är i vägen och inte visar dem hänsyn.

 

Olycksstatistik

Mopedbilar är fortfarande ganska ovanliga på vägarna och antalet olyckor är därför begränsat. I genomsnitt har fyra mopedbilister per år skadats måttligt till allvarligt eller dödats under de senaste fem åren (2013-2017). 23 personer i mopedbil har skadats i olyckor med måttlig till allvarlig grad under perioden. Tre personer har omkommit. Av de som skadas är många unga, något fler killar än tjejer, men betydligt fler tjejer jämfört med mopedolyckor. Det stämmer överens med att det främst är unga personer som kör mopedbil och att en högre andel tjejer kör mopedbil än moped.

 

Hur upplever konsumenten det att köra mopedbil i trafiken?

NTF genomförde en webbundersökning under våren 2018, för att ta reda på hur mopedbilsägare upplever trafiksäkerheten. Av totalt 110 svarspersoner uppgav 70 personer att de tycker att säkerheten är bra eller ganska bra och 37 personer tycker att det är osäkert. De som känner sig säkra lyfter framför allt att det är säkrare än att köra moped. Bland mopedbilister över 18 år är det fler som tycker att det är osäkert än som tycker att det är säkert. Som säkerhetsproblem nämns framför allt att andra trafikanter är dåliga på att visa hänsyn och missbedömer mopedbilens hastighet. Flera respondenter lyfter också problemet med mopedbilens veka kaross.

Ungefär hälften av respondenterna som har körkort för moped klass I uppger att förarutbildningen inte gav de kunskaper och färdigheter som krävs för att köra mopedbil säkert. 

Klicka här för att se resultatet av hela undersökningen.

 

Tänk på att:

  • Mopedbilen är inte konstruerade för att gå snabbare än 45 km/h. Blir man dömd för olovlig körning efter att ha kört en trimmad mopedbil kan man förutom böter komma att få en spärrtid utfärdad för att få ett körkortstillstånd.
  • I körkortsutbildningen för AM-körkort ingår inte praktisk utbildning att köra mopedbil och du har inte fått öva på att manövrera fordonet och se hur stor plats det tar på vägen. Som förälder kan det vara bra att åka med några gånger tills ditt barn fått körvana.