Vilka regler gäller för lastzoner?

Vilka regler gäller för lastzoner? Får man parkera där inom vissa tider? Tidsbegränsningar? Fordonsbegränsningar?

Lastzoner inrättas för att underlätta för distributionstrafiken. I lastzoner råder parkeringsförbud eller stoppförbud för icke behöriga fordon. Förbudet anges med förbudsmärke och tilläggstavla och gäller alla veckodagar och hela dygnet. Om förbudet gäller under viss tid anges även detta med tilläggstavla.

Utöver de generella bestämmelserna kan det i kommunens lokala trafikföreskrifter finnas mer detaljerade bestämmelser rörande förbud att parkera eller stanna i lastzon. Lokala trafikföreskrifter finns att tillgå hos kommunkansliet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning