110 km/tim på motorväg?

Betyder motorvägsskylten att man får köra 110 km/tim om inte annat anges?

Motorvägsskylten och hastighetsgräns har ingen koppling. Hastigheten på vägen anges med hastighetskylt och har inget förhållande till motorvägsskylten. (Historiskt har det funnits en koppling men den är numera borttagen.)

Hastigheten på motorvägen kan vara mellan 70 km/h till 120 km/h.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning