Airwheel/enhjuling

Att åka elektrisk enhjuling som till exempel airwheel eller monowheel, kräver en del träning och balans. Föraren hålls upprätt med hjälp av gyroteknik. Fordonet används för nöje och rekreation och kortare resor mellan till exempel hemmet och bussen.

Hur du väljer och använder en airwheel/enhjuling

Vad är en airwheel/enhjuling?

En airwheel/enhjuling är ett självbalanserande fordon som ska vara konstruerat för en maximal hastighet på 20 km/tim för att vara en cykel. Fordonet kan ha en kraftigare motor än 250 watt och ändå definieras som en cykel. Regelverket är dock otydligt omkring fordonet och NTF rekommenderar att enhjulingar enbart används inom inhägnade områden.

 

Vilka regler gäller?

Om den elektriska enhjulingen klassas som cykel ska den följa de regler som gäller för cykel. Den ska vara utrustad med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm. Det finns varianter på marknaden som går fortare än 20 km/tim. De hamnar under definitionen "övriga fordon" och får då inte köras i trafiken, utan enbart på ”inhägnat område”. Om du köper en elektrisk enhjuling via nätleverantör med direktimport är den i regel inte CE-märkt och det är svårt att veta vilken kvalitet du får. Det är inte säkert att fordonet är anpassat efter det svenska regelverket, så du behöver vara särskilt uppmärksam på att det inte överskrider gränsen för maxhastighet.

 

Var får man köra?

Eftersom det är oklart var dessa fordon får framföras rekommenderar NTF tills vidare att de endast framförs på inhägnat område. Om fordonet kan räknas som en laglig cykel får du köra på cykelbana och på väg om cykelbana saknas.  När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att cykla på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

 

Hur säker är enhjulingen?

Eftersom dessa fordon kan komma upp i ganska höga hastigheter finns förstås en risk att olyckor inträffar, särskilt om den körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van vid att framföra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med t ex en bil, cyklist eller gående. 

 

För barn?

Det här är inte ett fordon som är byggt för barn och det kan vara svårt för ett barn att manövrera. Fordonet klassas dock som en cykel och det finns ingen lagstadgad åldersgräns för när man får köra det. Om barn under 15 år kör fordonet är det lag på att de ska använda hjälm. Det är svårt att rekommendera en exakt ålder för när ungdomar är mogna att köra enhjuling i trafik. Dels för att unga utvecklas olika men framför allt för att trafikmiljön och fordonen ser så olika ut. Om du som förälder överväger att låta din tonåring köra enhjuling är det viktigt att du försäkrar dig om att hen vet vilka regler som gäller, kan manövrera fordonet och använder hjälm. Köp en modell med låg maxhastighet.  

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att hålla balansen, gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä-, handleds- och armbågsskydd samt ryggplatta.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastigheten inte överskrider 20 km/ tim.
  • Kontaktytan med marken är liten med ett hjul, vilket medför att det är lätt att halka vid halt väglag.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.