Uppmärksamhet

För att köra ett fordon krävs en hög nivå av uppmärksamhet. Man måste vara helt nykter från alkohol och droger, inte vara trött eller distraherad av mobiltelefonen. För att upptäcka vilt när du kör krävs en hög nivå av uppmärksamhet.

Vad kan störa din uppmärksamhet i trafiken?

Alla trafikanter har en skyldighet att vara uppmärksamma i trafiken. Distraktion är att man fokuserar på något annat än trafiksituationen, något som tar uppmärksamheten från vägen. Att prata i telefonen, även i handsfree, eller få ett sms kan göra att man blir distraherad. En del distraktioner är olagliga, som att hålla i mobiltelefon när man kör bil.

Att ha intagit alkohol och andra droger när man kör motorfordon är förbjudet. Det försämrar uppmärksamheten och omdömet. Att vara trött när man kör är också ett tillstånd som påverkar uppmärksamheten och kan göra körningen farlig och olaglig.

Mycket uppmärksamhet krävs också när man kör i skymning, mörker och gryning när risken för viltolyckor är stor.

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.