Baby 0-9 mån - Babyskydd

Från födseln och fram till cirka 6-9 månaders ålder använder barnet i ett babyskydd i bilen. Det placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet och monteras med bilens trepunktsbälte eller på en bas som monteras i bilens ISOFIX-fästen eller med bilens trepunktsbälte. Med en bas är det lätt att lyfta ur och sätta in babyskyddet. Titta gärna på vår instruktionsfilm så att babyskyddet monteras rätt.

Montera ett babyskydd

När och hur använder du ett babyskydd på rätt sätt

Som nyfödd och fram till cirka 6-9 månaders ålder sitter barnet i ett babyskydd i bilen. Babyskyddet placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet och monteras med bilens trepunktsbälte eller på en bas som monteras i bilens ISOFIX-fästen eller med bilens trepunktsbälte. Med en basplatta är det lätt att lyfta ur och sätta in babyskyddet.

Om krockkudden kopplats ur av auktoriserad verkstad eller avaktiverats genom nyckelavstängning är passagerarplats fram en bra plats för babyskyddet eftersom den ger god uppsikt över barnet om du är ensam förälder i bilen. Barnet hålls på plats av internbältet, det bälte som hör till babyskyddet. När barnet kan sitta själv utan stöd för huvudet, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet då barnets huvud sticker upp ovanför stolens kant, eller när stolens vikt- eller längdgräns är passerad. Observera att babybäddar och skyddsnät för barnvagnsinsatser ger ett betydligt sämre skydd än bakåtvänt åkande. De bör därför endast användas om funktionshinder eller andra särskilda behov föreligger. Rådgör i så fall med en läkare.

 

Rätt montering

Babyskyddet är relativt enkelt att montera. Det monteras med bilens bälte eller på en bas. Basen monteras i bilens ISOFIX-fästen och med ett stödben ner mot golvet, alternativt med bilens trepunktsbälte och ett stödben ner mot golvet. Sedan klickas babyskyddet i basen. Det ges indikationer via färg och/eller ljud när allt är rätt monterat. Basen är först och främst en bekvämlighetsfaktor, men den minskar risken för felmontering eftersom den alltid sitter rätt monterad i bilen.

Misstag kan ändå göras, exempelvis avseende bilbältets dragning och skyddets lutning. Barnet bör sitta så upprätt som möjligt, men inte så att barnets huvud faller framåt och trycker på bröstkorgen. Det kan ge andningssvårigheter och i värsta fall kvävning. Därför kan babyskyddet luta cirka 40-45 grader i stolsryggen. Dra alltid åt internbältet så mycket det går, det ska sitta nära kroppen. Det är också viktigt att bärhandtaget är i rätt position eftersom det utgör en säkerhetsdetalj vid en kollision. Se tillverkarens instruktionsmanual för mer information, men generellt ska bärhandtaget alltid vara uppåt eller peka mot bilsätets rygg.

Observera att babyskyddet aldrig får användas på passagerarplats med aktiv krockkudde. Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör däremot inte någon fara för barnet.

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.