Gångtrafikant följa polismans tecken

Måste en gångtrafikant följa polismans tecken?

Ja. Polismannens tecken tar över trafikregler, trafiksignaler och anvisningar. (2 kap 3§ TrF)

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning