Signaler och tecken

För att visa din avsikt när du framför ett fordon i trafiken ska du ge tecken. Du kan behöva ge ljud- eller ljussignal för att förebygga eller avvärja fara.

När ska jag ge tecken i trafiken?

Signal
När det behövs för att förebygga eller avvärja fara ska fordonsförare ge ljud- eller ljussignal eller på annat lämpligt sätt väcka andra vägtrafikanters uppmärksamhet. Ljud- eller ljussignal får inte ges längre än nödvändigt. (3 kap 64 § Trafikförordningen)

 

Tecken
När en förare planerar att starta från en vägkant, vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled ska denne visa sin avsikt för andra trafikanter genom att ge tecken med körriktningsvisare eller sträcka ut armen. Tecknet ska ges i god tid och vara väl synligt och otvetydigt. (3 kap 65 § Trafikförordningen)

Även om fordonsföraren gett signal eller tecken är denne skyldig att försäkra sig om att den avsedda manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för någon annan. (3 kap 66 § Trafikförordningen)

Håll dig uppdaterad...

NTF - Lagar och regler

Genom detta RSS flöde håller du dig uppdaterad kring nya lagar och föreskrifter inom trafikområdet. Både aktuella som är under beredning och i god tid innan de träder i kraft.

Aktuellt om lagar och föreskrifter

Du prenumererar genom att lägga till länken i din RSS läsare. Om du saknar ett program för att hantera RSS-flöden rekommenderar vi RSSOwl som finns för både PC, MAC och Linux. Ladda hem programmet kostnadsfritt här: http://www.rssowl.org/

Frågor och Svar

Var hittar jag trafikregler för cyklister?

Vad innebär väjningsplikt?

Vad gäller när jag som gångtrafikant ska gå över ett obevakat övergångsställe?

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.