Däckmönsterdjup i Tyskland

Förutom förbudet mot dubbdäck i Tyskland, finns det regler även angående däckmönsterdjup?

Det finns ingen generell regel i Tyskland som skiljer sig från det allmänna kravet att mönsterdjupet ska vara minst 1,6 mm. Däremot finns det en allmän skrivning om att man ska ha de däck som behövs utifrån omständigheterna. Det är därför kanske möjligt att om polisen bedömer att man har uppenbart olämpliga däck i kombination med väglag och körbeteende att man kan fällas för detta.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning