Projekt

Gå och cykla säkert till skolan

Syftet är att öka antalet barn som cyklar eller går till skolan samtidigt som antalet dödade och allvarligt skadade cyklister och gående minskar.

Genom att träffa lärare i grundskolan och presentera NTF:s pedagogiska material och resurser uppmuntras lärare att integrera trafiksäkerhet och aktiv mobilitet i undervisningen. Eftersom föräldrarna har en avgörande roll i att förändra barns resandemönster vänder sig NTF också till föräldrar på skolorna och för en dialog om vad som är en säker skolväg.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-12-31.

För mer information kontakta Angela Aylward. angela.aylward@ntf.se
E-post

Gå och cykla säkert till skolan

2019-10-01