Projekt

Nollvision för förtroendevalda, 2020

Syftet med projektet är att förtroendevalda i kommunala nämnder som hanterar trafik/trafiksäkerhetsfrågor får bättre kunskap om Nollvisionen så att de i sina framtida beslut ännu bättre kan tillmötesgå kraven på trafiksäkerhet. På så sätt ökar förutsättningarna för att antalet skadade och dödade trafikanter minskar.

NTF erbjuder föreläsningar till kommunala förtroendevalda i 85 kommuner med fler än 5 000 invånare. Föresläsningen hanterar de i Nollvisionen viktiga frågorna hastighet, alkohol och droger i trafiken, skyddsutrustning mm. De förtroendevalda erbjuds dessutom att få genomgå en fördjupad e-utbildning kring kommunal trafiksäkerhet.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-02-28.

För mer information kontakta Lars Nordquist.
E-post

Nollvision för förtroendevalda, 2020

2020-02-01