Buss, taxi och transporter

Säker buss

Att åka buss är det säkraste sättet att färdas på väg. Men bussar är fortfarande inblandade i olyckor och säkerheten kan bli ännu bättre. Här hittar du allmän information om bussar. Se specifika sidor för skolskjuts och charterbuss så får du mer information.

Vad säger lagen?

 • I Sverige har vi lag på att alla över tre år som åker buss ska använda bälte, om det finns.
 • Passagerare ska informeras om skyldigheten att använda bälte.
 • Det är förarens ansvar att se till att passagerare som är under 15 år använder bälte.
 • I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning. Till sidan om skolskjuts.
 • Högsta tillåtna hastighet för bussar i Sverige är 100 km/tim, under förutsättning att samtliga i bussen har tillgång till en plats med bälte, annars är högsta tillåtna hastighet 90 km/tim. I övrigt gäller vägens hastighetsgräns. Alla bussar ska vara utrustade med hastighetsregulatorer som förhindrar bussen att köra fortare än 100 km/tim.
 • Alla bussar som tillverkats efter den första januari 2004 ska vara utrustade med bälte på alla platser, undantaget är bussar som tillverkats för tätortstrafik.
 • Kör- och vilotider måste dokumenteras och kontrolleras.

Vad anser NTF?

 • Bussar ska utrustas med alkolås. Föraren måste vara drog- och alkoholfri.
 • Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i bil- och busstillverkarnas utveckling av den passiva säkerheten, på samma sätt som för övriga åkande.
 • Åtgärder bör vidtas för att erbjuda barn säkra platser i buss.
 • Fler människor ska inte få färdas i landsvägs- och stadsbussar än det finns sittplatser med bälten.
 • Stående passagerare ska inte tillåtas i landsvägs- eller tätortsbussar som kör över 50 km/tim.
 • Det ska vara lika naturligt att använda bälte i buss som i bil, även i tätortstrafik.
 • Bussföretagen ska se till att bussarna utrustas med det tekniska stödsystemet ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA ska även införas som krav vid upphandling av bussresor.
 • Upphandlare av bussresor och bussföretag ska införa öppna kvalitetssystem som garanterar trafiksäkra bussresor. Kvalitetssystemet ska garantera rätt val av fordon, säkerhetsutrustning och förarnas rättigheter och skyldigheter att följa gällande lagar och regler.
 • Upphandlare och bussföretag måst ta ett ökat ansvar för att minska trötthetsrelaterade olyckor, till exempel genom regelbundna raster.
 • Upphandlare och utförare av bussresor ska ta ansvar för att de sker med lagliga hastigheter.

 

Mer information
Sveriges Bussföretag är en intresseorganisation för verksamma inom den yrkesmässiga busstrafiken.

Över 400 000 barn åker skolskjuts varje dag i Sverige. Barnen har rätt till kompetenta förare, säkra bussar, säkra hållplatser och säkra vägar till och från bussen. Här får du veta hur en bra skolb...

Om du eller din organisation ska boka en charterbuss kan det var bra att först bestämma vad ni har för krav på fordonet, föraren och företaget. Här har vi satt samman ett antal råd som kan hjälpa d...