Buss, taxi och transporter

Säker taxi

Även om man åker taxi sällan och bara korta sträckor är trafiksäkerheten minst lika viktig som annars. Bälte är en självklarhet som varje taxiförare borde kräva att passagerarna använder. 

Vad säger lagen?

 • Det är lag på att alla måste använda bilbälte i taxi, både i framsätet och i baksätet.
 • Passagerare ska informeras om skyldigheten att använda bälte.
 • Barn som är yngre än tre år får inte färdas i ett fordon där det inte har möjlighet att använda särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor. I sådant fall får barnet dock inte färdas i framsätet.
 • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
 • I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning. Till sidan om skolskjuts.
 • Kör- och vilotider måste dokumenteras och kontrolleras.

Vad anser NTF?

 • Taxi ska vid förbeställning tillhandahålla skyddsutrustning för barn.
 • Fler människor ska inte få färdas i taxin än det finns sittplatser med bälten.
 • Taxibilar ska utrustas med effektiva bältespåminnare, även i baksätet.
 • Taxibilar ska utrustas med alkolås. Föraren måste vara drog- och alkoholfri.
 • Taxiföretag och taxiförare ska ta ansvar för att resorna sker med lagliga hastigheter.
 • Taxiföretagen ska se till att bilarna utrustas med det tekniska stödsystemet ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet.
 • Taxiföretag ska erbjuda öppna kvalitetssystem som garanterar trafiksäkra transporter. Kvalitetssystemet ska garantera rätt val av fordon, säkerhetsutrustning och förarnas rättigheter och skyldigheter att följa gällande lagar och regler.
 • Taxiföretag måste ta ett ökat ansvar för att minska trötthetsrelaterade olyckor, till exempel genom regelbundna raster.
 • Personer som är under 140 cm får inte färdas i framsätet utan urkopplad krockkudde.

 

Mer information
Hos Svenska taxiförbundet kan du läsa mer om taxi och trafiksäkerhet.