Pressmeddelande

Viktigt pris för barns säkerhet till och från skolan

För tredje året i rad delar NTF ut 10 000 kronor till ”Klassens hjälte” i tävlingen ”Min skolväg”. Denna gång går priset till klass 5B på Skräddarbacksskolan i Borlänge. Den vinnande kartläggningen skickades in av Elias Halvarsson med följande personliga reflektion - ”Vi som är äldre kan lära de yngre trafiksäkerhet, och vi kan uppmuntra fler att cykla och gå till skolan så det blir mindre biltrafik vid skolan”.

Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt bedöma vad som kan vara farligt och det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa vägar med motorfordon, blir riskabla. Som ett stöd till föräldrar, skolor och kommuner att bedöma hur trafiksäkra barnens skolvägar är, erbjuder NTF verktyget #minskolväg. Under höstterminen genomförs en tävling för att öka intresset. Syftet med tävlingen är att få igång diskussioner kring barnens skolväg både i hemmiljö och i skolan.

- Tävlingen min skolväg är en av de viktigaste återkommande aktiviteterna vi gör under året eftersom barnens väg till och från skolan berör så många. Samtidigt exponerar den två av de viktigaste frågorna inom svensk trafiksäkerhet i dag. Nämligen säker utformning av trafikmiljö för gående och cyklande och motorfordons hastighet i tätort, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Tävlingen vänder sig i första hand till barn mellan 10 – 12 år eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand även i mer komplicerade trafikmiljöer. Men kartläggningen kan vara minst lika viktig för barn ända ner i sjuårsåldern. Alla barn i Sverige som kartlägger sin skolväg är med och tävlar men vinsten går alltid till klassen. Kartläggningen genomförs med hjälp av mobiltelefon och GPS. Sträckor och passager markeras och bedöms utifrån trafiksäkerhetsnivå och den tävlande får ta del av en samlad bedömning av skolvägens säkerhet.

- Eleverna är nu i en ålder då de flesta tar sig till och från skolan på egen hand. Min förhoppning var att tävlingen skulle bidra till att eleverna tog sig tid att reflektera över skolvägen för att på så sätt bli uppmärksamma om vilka risker som finns. För mig är det viktigt att de kan ta sig till och från skolan på ett säkert sätt, oavsett om de går, cyklar eller åker buss, säger Linda Johansson klassföreståndare för klass 5B på Skräddarbacksskolan in Borlänge.

 Läs mer om tävlingen på minskolvag.se

 

Vad kan föräldrar och skola göra för att ge barnen en säkrare skolväg?
Dokumentera barnens skolväg med hjälp av #minskolväg. Du får direkt en bedömning av samtliga sträckor och punkter där barn och biltrafik samsas, så som till exempel korsningar och övergångställen. 
Gå eller cykla tillsammans med ditt barn till skolan, men tänk på att det är först vid 10 - 12 års ålder som barn kan förväntas behärska mer komplicerade trafiksituationer på egen hand. 
Undersök med hjälp av #minskolväg om andra vägar än den som är kortast, är säkrare. 
Organisera ”vandrande skolbussar”, där föräldrar turas om att promenera eller cykla med barnen. 
Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser. Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område.
Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan vid hämtning och lämning. 
Om ditt barn åker buss till skolan, prata om att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning. Tänkt på att bussar är stora och att det ibland kan vara svårt för chauffören att se barn som springer runt bussen.

Viktigt pris för barns säkerhet till och från skolan

2019-02-21