Undersökning 2023

Kunskap om regler för elsparkcyklar

Nya regler för elsparkcyklar infördes i september förra året. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor. Dock visar siffror att olyckor ökar där elsparkcyklar är iblandade. Hur hänger detta ihop? NTF har låtit genomföra en undersökning om trafikanters kunskap om reglerna för elsparkcyklar.

Under två veckor i augusti genomförde Nordic Viewpoint en enkätundersökning på uppdrag av NTF. Totalt svarade 1023 personer från följande städer där uthyrning av elsparkcyklar finns: Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Varberg, Västerås och Örebro.

Stor okunskap och osäkerhet

Enkäten inleddes med en fråga om respondenten känner till vilka regler som gäller för elsparkcyklar. Här svarade endast 34% ja. Resterande svarade antingen nej (17%) eller osäker (49%), vilket betyder att nästan 66% inte kan svara ja på den frågan och har alltså inte koll på reglerna.

Frågorna som följde handlade om specifika regler och om respondenten hade kännedom om dessa. Svarsalternativen var ja eller nej. Sammanfattningsvis kan vi se att:

  • 33% inte känner till att barn under 15 år ska ha hjälm när de kör elsparkcykel.
  • 22% vet inte att det är förbjudet att skjutsa på en elsparkcykel.
  • 30% känner inte till förbudet att köra på gångbanor och trottoarer.
  • 23% vet inte att det är förbjudet att parkera på gångbanor, trottoarer och cykelbanor.

Av de cirka 1000 personerna som svarade på enkäten har hälften (508st) av dem själv kört en elsparkcykel. 187 av de 508, nästan 37%, svarar att de kör varje månad eller oftare.

Av de 508 respondenterna som svarat att de någon gång kört en elsparkcykel, svarar 259 att de inte känner till eller är osäkra på reglerna. 

Många negativt inställda till elsparkcyklar

I undersökningen ställde vi även frågan om vad den svarande tycker om elsparkcyklar som en del av stadstrafiken. Kommentarerna var väldigt blandade, men de negativa är i majoritet. Vissa tycker att de är ett fantastiskt transportmedel, medan andra anser att de är problematiska och trafikfarliga.


”Överlag är jag negativt inställd till elsparkcyklar...de är enligt mig att klassa som en miljöfarlig och onödig produkt."

"Det vore bra om de inte parkerades på vägen hela tiden, samt att man ofta ser folk köra i biltrafiken helt galet, samt fort på trottoarer."

"Bra om de inte står överallt."

"Smidigt sätt att ta sig runt, parkering av dem brukar vara undermålig..."

"Jag älskar det! Snabbt och smidigt att ta sig från punkt A till punkt B."

"Positivt: praktiskt och smidigt. Enkelt att ta sig från en punkt till en annan."

"Många kör som galningar och inte bryr sig om någon eller något som kommer i vägen."

"Väldigt gött alternativ när min cykel hade punka för ett tag sen. Otroligt smidigt att det bara stod en i närheten av där jag bor, och att jag kunde ta den."

 

 

Nyheten har uppdaterats 2023-09-20

Kunskap om regler för elsparkcyklar

2023-09-18

Relaterade sidor

Elsparkcykel

Elsparkcyklar är vanliga i större städer, där de hyrs ut på gatan via företagens appar. De används för kortare transporter, ofta istället för att gå eller cykla, och k...