Rapport

2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9

Våren 2015 genomförde NTF en enkätundersökning bland ungdomar i 8 skolor spridda i Sverige. Skolorna valdes ut på grund av en relativt stor andel mopedförare. Totalt svarade 673 personer på enkäten.

Våren 2015 genomförde NTF en enkätundersökning bland ungdomar i 8 skolor spridda i Sverige. Skolorna valdes ut på grund av en relativt stor andel mopedförare. Totalt svarade 673 personer på enkäten.

Svaren visar att problemet med höga hastigheter och trimning bland ungdomar som kör moped fortfarande är stort, om än något mindre än vid en liknande undersökning 2009.

Det är vanligt att man köpt en moped som redan var trimmad eller att man trimmat den själv. Det är också relativt vanligt att föräldrarna har hjälpt till. Majoriteten av ungdomar med trimmad moped svarar att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad

Det finns även ett problem med trimmade A-traktorer. Problemet är litet nationellt men relativt stort lokalt. Över hälften av de som har en A-traktor svarar att den går fortare än 80 km/tim.

De flesta ungdomarna har inte kört moped efter att ha druckit alkohol, men problemet är ungefär lika stort som 2009. Fortfarande kan cirka 15 procent tänka sig att åka med en berusad förare på moped.

2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9

2016-12-01