Projekt

Säkra GCM-passager, med sikte mot etappmålet 2020

Syftet är att öka andelen säkra GCM-passager (GCM-passager är förkortning av gång-/cykel- och mopedpassager) genom att föra dialog med kommuner som befinner sig i olika faser i arbetet med att göra GCM-passager säkra.

NTF har de senaste åren fört dialog med 160 kommuner avseende säkra GCM-passager. Nu utförs en fördjupad dialog med 40 kommuner innehållande förslag på konkreta arbetssätt. Vi kontaktar också 40 nya kommuner som tidigare inte omfattats av dialog och erbjuder dessa stöd.

NTF tar fram en rapport som visar hur utvecklingen sett ut hos de kommuner som fått sina GCM-passager registrerade från och med 2015 till och med 2018. Rapporten blir av en kvalitativ inriktning då NTF samlat på sig stor kunskap från dialog med drygt 100 kommuner, om vad som kan vara en framgångsfaktor för en positiv utveckling av ökad andel säkra GCM-passager.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2020-04-30.

För mer information kontakta Mats Hedfors.
E-post

Säkra GCM-passager, med sikte mot etappmålet 2020

2019-09-01