Rapport

Säkra bilar

Konsumentundersökning 2012 "Säkra bilar" Innehåller konsument- och återförsäljarintervjuer samt jämförande analys och diskussion kring val av säkerhetssystem vid köp av nybil.

Undersökningen Säkra bilar ingår som en del i det nationella projektet Konsument 2012, finansierat av Trafikverket. Undersökningen ska bidra till en ökad insikt och större efterfrågan bland bilkunder för tekniska stödsystem och säkra bilar.

Avsikten är att påskynda den ökning som sker naturligt via standardutrustning hos nya bilar. Insatserna syftar till att skapa insikt och vilja bland både återförsäljare och allmänheten att marknadsföra och efterfråga bilar baserat på tillgången av tekniska stödsystem och dokumenterad krocksäkerhet.

Säkra bilar

2013-05-15