Projekt

Mätningar 2021

NTF fortsätter att utföra mätningar och observationer i trafiken inom ett antal områden i hela landet. Syftet med projektet är att ge en övergripande bild av status inom områdena bältesanvändning, användandet av cykel- och mopedhjälm samt hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet.

Resultatet av mätningarna och observationerna sammanställs för respektive område, en årlig rapport publiceras och resultaten presenteras för respektive kommun. Genom att lyfta resultaten till nationell och regional media, bidrar projektet till en diskussion om användandet av skyddsutrustning.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2021-12-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.

e-post

Mätningar 2021

2021-03-01